“Vår skolestart” - Kom i gang med skildringer!

Gi elevene korte oppdrag der de skildrer stemningen ved skolestart. Hvert oppdrag kan innledes med at elevene bruker 2-3 minutter og fokuserer oppmerksomheten før de skriver “non-stop” i for eksempel 3-5 minutter. 

Noen oppdragsforslag: 

  1. Alle lukker øynene og hører etter lyder før de skriver. Varier gjerne stedet: I klasserommet, naturen,  veien, gangen, skogen osv. 
  2. Gå videre med neste sans og gjør på samme måte som i punkt 1. Bruk 1-3 minutter på å lukte, deretter se, kjenne (taktilt), føle (tanker, stemninger) osv. 
  3. La elevene dele skildringene med hverandre, to og to eller i grupper. Deretter kan de for eksempel velge ut én de leser i plenum. Kanskje på et “uvanlig” eller spesielt hyggelig sted. 

En variasjon er å gjøre dette muntlig. Elevene følger den samme framgangsmåten som over, men kan i stedet for å skrive ta et lydopptak eller fortelle hverandre i par etter tur. 

Videre arbeid kan være å samarbeide om å lage små sammensatte tekster om skolestart der de bruker skildringene eller blir inspirert av dem. Sett sammen tekster med for eksempel ord, farger, bilder, lyder, opplesning. Kanskje kan noen tekster publiseres på skolens hjemmeside eller vises til foreldre ved første foreldremøte?

Lykke til med “Vår skolestart”!

Relaterte artikler