Ny utgave av Vivo

Et fleksibelt og moderne KRLE-læreverk

Etter å ha revidert læremidlene i norsk, engelsk og matematikk samt skrevet nye læremidler i naturfag og samfunnsfag på barnetrinnet de siste årene, har turen endelig kommet til KRLE-faget hos Gyldendal.

 

Det populære læreverket Vivo i KRLE for barnetrinnet ble skrevet til LK06 og ble svært godt mottatt av lærere og elever. Det brukes fortsatt på mange skoler, men er modent for en oppdatering.

– Den nye læreplanen introduserer en del endringer i KRLE-faget, og da må læremidlene reflektere det, sier Kristin Li, én av to redaktører hos Gyldendal som i disse dager jobber intenst med å utvikle den nye utgaven av Vivo.

---

Visste du at Vivo er latin og betyr «levende»?

---

Ny struktur

Å revidere et læreverk innebærer å ta med seg gullet fra den tidligere utgaven, men også å skrive helt nye kapitler og kanskje lage en ny struktur.

– Vi har valgt å beholde basis-stoffet om de ulike religionene, slik at elevene skal ha et godt grunnlag når de selv skal se sammenhenger og reflektere over ulike spørsmål. Men vi legger også til en rekke nye temakapitler. Her får elevene mulighet til å utforske store spørsmål og temaer, som «Hvordan skal vi leve?» eller «Klodens framtid», og diskutere etiske dilemmaer knyttet til dette, sier Li.

– Religionsstoffet kan brukes som ordinære kapitler, men de kan også brukes som referanse og oppslagsverk når elevene jobber med andre temaer. Dette gir god fleksibilitet til læreren, sier Tonje Nielsen, den andre av de to redaktørene i Gyldendal.

Ulike tekster

Vivo sin samling med fortellinger er godt likt av veldig mange, og redaktørene ønsker å inkludere dette stoffet i den nye utgaven.

– Fortellinger som kan knyttes til fagstoffet, fenger elevene, og vi visste tidlig at vi ville ha med dette videre. I tillegg beholder vi bruken av fordypningstekster med morsomme temaer og vinklinger som skiller seg litt ut fra fagstoffet. Men mange av tekstene, bildene og illustrasjonene blir nye, sier Nielsen.

Vivo

KRLE 1–7

Vivo er et læreverk i KRLE for barnetrinnet, utgitt i 2010. Nå er arbeidet med å revidere Vivo tilpasset læreplanen Kunnskapsløftet 2020 godt i gang. Den nye utgaven skal etter planen utgis som et heldigitalt læreverk i Skolestudio, og være klar til bruke på 5. til 7. trinn til skolestart 2023.

Ønsker du å komme med innspill underveis i utviklingen av nye Vivo? Vi søker engasjerte KRLE-lærere til å delta i utprøving og fokusgrupper. Ta kontakt med redaktør Kristin Li Kristin.Li@gyldendal.no.

 

Vivo Holmen
Skjermbilde 2022 09 05 Kl. 09.01.09
"For oss er det viktig å ha en tett dialog med lærerne underveis i revideringen. Vi er helt avhengig av tilbakemeldinger på både temaer, tekster og struktur fra de som står i klasserommet hver dag."
Kristin Li, redaktør for Vivo

Tverrfaglig arbeid

Den nye læreplanen beskriver viktigheten av refleksjon, utforsking og å se sammenhenger i og på tvers av fagene. Dette tar selvsagt redaktørene på alvor i utviklingen av et KRLE-verk.

– Fordi nye Vivo i første omgang blir et heldigitalt læreverk i Skolestudio, blir det enkelt å kombinere innholdet med for eksempel Refleks, læreverket i samfunnsfag og naturfag. Vi etterstreber å plassere temaer slik at man enkelt kan sette sammen en økt med innhold fra flere fag, sier Kristin Li.

– Du vil også kjenne igjen bruken av fagbegreper, refleksjonsspørsmål og aktiviteter fra andre av Gyldendals læreverk, supplerer Tonje Nielsen.

Vivo Revidering

Kristin Li (til venstre) og Tonje Nielsen er redaktører i Gyldendal og jobber med å revidere læreverket Vivo.

I samarbeid med lærere

I alle fag, men kanskje i KRLE spesielt, vil det være mange meninger om hvordan ulike temaer skal behandles i et læreverk.

– For oss er det viktig å ha en tett dialog med lærerne underveis i revideringen. Vi er helt avhengig av tilbakemeldinger på både temaer, tekster og struktur fra de som står i klasserommet hver dag. Vi gjennomfører fokusgrupper, henter inn konsulentuttalelser og tester i praksis sammen med elever, sier Kristin Li. – Dette læreverket blir virkelig til i samarbeid med lærerne selv!

– Noen temaer krever at man er ekstra varsom med vinkling og formuleringer, og der er lærerne verdifulle. Samtidig er jo dette noe av kjernen i KRLE-faget. Det skal være rom for diskusjon, elevene skal få bryne seg på vanskelige spørsmål, og de skal introduseres for andre livssyn og verdier, sier Tonje Nielsen.

---

Ønsker du å komme med innspill underveis i utviklingen av nye Vivo? Vi søker engasjerte KRLE-lærere til å delta i utprøving og fokusgrupper. Ta kontakt med redaktør Kristin Li Kristin.Li@gyldendal.no.

---

Gratis utprøving

Den nye utgaven av Vivo vil være klar til bruk i Skolestudio til skolestart 2023. Da vil veldig mye av innholdet være på plass, og det resterende innholdet fylles på forløpende gjennom skoleåret 2023/24. Men allerede til våren vil det være mulig å få den første sniktitten inn i det nye læreverket. Da kan skoler teste ut det som er klart, helt gratis.

– Vi gleder oss veldig til å kunne tilby alt det gode innholdet til elever og lærere, sier de to redaktørene.