Vil du delta på Gyldendals ettårige skriveskole?

Gyldendals skriveskole er et tilbud for nye forfattere.

Skriveskolen går over to semestre, og blir ledet av en fast skrivelærer, sammen med Gyldendals redaktører for norsk skjønnlitteratur. Undervisningen vil foregå i Gyldendalhuset på Sehesteds plass i Oslo og har oppstart i januar 2025, med opptak høsten 2024.

«Gyldendals skriveskole har vært helt avgjørende for at jeg til slutt fikk skrevet og utgitt en bok. Skolen gir motivasjon (og litt press) måned for måned, og er et godt rom for utprøving av ideer og formspråk. Anbefales!»

Silje Bekeng-Flemmen debuterte med romanen Velkommen til dyrehagen på Gyldendal høsten 2019.

Foto: Julie Pike

Hva er Gyldendals skriveskole?

Hoveddelen utgjøres av et skriveverksted med inntil ti deltakere, der forfatter Kyrre Andreassen vil undervise i ulike litterære teknikker.

Undervisningen vil gå over to ettermiddager/kvelder i måneden (fortrinnsvis torsdager og fredager), og deltakerne vil kunne utvikle egen skriving og lesing. Det blir skriveøvelser og arbeid med egne litterære prosjekter. Alle vil få tilbakemelding underveis, både av skrivelærer og av de andre i gruppen. Det forutsettes at deltakerne møter opp på alle samlinger, og at de forplikter seg til å levere egne tekster, samt å lese og gi tilbakemelding på de andre deltakernes tekster. En stor del av skriveverkstedet vil bestå av nettopp nærlesning og tilbakemelding. Målet er at deltakerne skal få økt sine analytiske ferdigheter og sin bevissthet om litterære teksters form og innhold, og dermed bli bedre lesere, av egne og andres tekster.

Første undervisningsdag: Torsdag 9. januar 2025, klokka 16.00 – 19.00 i Gyldendalhuset.

Kyrre Andreassen har bred erfaring som skrivelærer. Til daglig underviser han på forfatterlinja ved Buskerud Folkehøgskole, og han har i flere år undervist både på Forfatterstudiet i Bø og i Tromsø. Kyrre debuterte i 1997 med novellesamlingen Det er her du har venna dine. I 2006 kom romanen Svendsens Catering, som han ble tildelt Språklig samlings litteraturpris for, og i 2007 mottok han Sultprisen for forfatterskapet sitt. Hans seneste utgivelse er romanen For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges.

Hvordan søker du opptak på skolen?

Gyldendals skriveskole velger ut inntil ti deltakere for skoleåret 2025, basert på innsendte tekster.

Send inn 15 sider skjønnlitterær tekst (12. pkt. tegn, halvannen linjeavstand) innen 16. september 2024. Manus leveres på papir til Gyldendal Norsk Forlag, postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Merk konvolutten med SKRIVESKOLE. Legg også ved et følgebrev der du skriver litt om hvem du er, hvor lenge du har skrevet, kort om det litterære prosjektet ditt. Husk å legge ved kontaktdetaljer, e-post og telefonnummer!

Vi gjør oppmerksom på at manuskriptene rutinemessig ikke returneres.

Gyldendal dekker kostnadene i forbindelse med undervisningen, men deltakerne må bekoste eventuelle utgifter til reise og opphold selv. Redaktører for norsk skjønnlitteratur Espen Dahl (espen.dahl@gyldendal.no, mobil: 95267413), Trude Rønnestad (trude.ronnestad@gyldendal.no, mobil: 93453219), Harriet Karoliussen (harriet.karoliussen@gyldendal.no, mobil: 90073712) og Arne Borge (arne.borge@gyldendal.no, mobil: 95894047) vil følge deltakerne gjennom hele året. Ta kontakt med dem hvis du har spørsmål.

«For meg spilte Gyldendals skriveskole en viktig rolle i prosessen mot en ferdig bok. De inngående tilbakemeldingene fra Kyrre og de andre deltagerne har gjort meg til en bedre skribent og en bedre leser.»

Hanna Stoltenberg debuterte med romanen Nada i 2019. Boken vant Tarjei Vesaas’ debutantpris samme år.

Foto: Julie Pike