Hele Norges Nakstad er også Gyldendal-forfatter

De aller fleste vet at Norges mest populære helsebyråkrat er lege, forsker og leder ved CBRN-senteret på Ullevål sykehus. Men de færreste vet at han også er forfatter hos Gyldendal.

Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid, er den første læreboka på norsk om dette temaet. Det har i de siste årene i Norge dukket opp flere bachelor- og videreutdanninger innenfor akuttmedisin og prehospitalt arbeid. Dessuten er samarbeidet mellom de ulike nødetatene og redningstjenesten blitt stadig tettere. Det var dermed et stort behov for å utvikle en norsk lærebok tilpasset den norske virkeligheten og norske lover og retningslinjer. Boka er skrevet av Espen Nakstad i samarbeid med Bjørn Bjelland i 2018, og det planlegges for en ny utgave av boken i 2021.

Boken gir oppdatert kunnskap om hvordan sivil sektor organiserer og utøver beredskap gjennom nødetatene, redningstjenesten, helsetjenesten, strategisk og operasjonell kriseledelse, myndighetsstyring og samvirke. Aktuelle eksempler og teori brukes for å belyse «best practise» i håndteringen av så vel dagligdagse utrykningsoppdrag som mer komplekse hendelser og nasjonale katastrofer.

Foto: © Finn Oluf NyquistHelsedirektoratet

Relaterte artikler

Treffe unge lesere der de er

Treffe unge lesere der de er

Det var tanken da Gyldendal lanserte debutromanen til Alexander Kielland Krag på Instagram i 2020. Nå har den vunnet...
Les et utdrag: Brorskapet

Les et utdrag: Brorskapet

I «Brorskapet» ruller Anne Bitsch opp historien om et varslet drap. Gjennom å skildre gjerningspersonenes...
Jul i Salaby

Jul i Salaby

Nå er det jul i Salaby! Tell ned til jul med årets julekalender – Reisen til Amerika. Hver skoledag i desember åpner...
Pustens lov

Pustens lov

Er det greit å slippe en virus-dystopi for unge lesere i pandemiens tid? Absolutt, sier både redaktør og forfatter.
Friluftsstrikk

Friluftsstrikk

Stine Viberg er kjent på Instagram som @northernknitting. Her forteller hun om veien fram mot egen strikkebok,...
Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket

Hva er Bærekraftsbiblioteket? Les mer om konseptet og hvilke titler fra Gyldendal som er valgt ut.
Hurra for kjærligheten!

Hurra for kjærligheten!

Det er juni og Pride. Vi slår et slag for alle typer kjærlighet, og anbefaler disse bøkene for ungdom og voksne.