Hva er Aftenposten Junior skole?

Aftenposten Junior skole er en digital nyhetstjeneste for barn og unge. Innholdet er spesielt utviklet for elever i grunnskolen og gjør det lettere for lærere å bruke nyheter i undervisningen.

---

Lurer du på noe? Se spørsmål og svar nederst

---

Målet med Aftenposten Junior skole er å gjøre barn i Norge til bedre lesere og styrke deres evne til å påvirke egne liv og delta i samfunnet.

– Virkeligheten engasjerer. Og ektefølt engasjement er det beste grunnlaget for læring og forståelse, sier redaktør Mari Midtstigen.

Med prisbelønnet journalistikk skrevet for barn forklares de viktigste nyhetene med et språk barna forstår, med varierte tekster, quizer og podkaster som engasjerer dem.

Fonter, skriftstørrelser og kontraster er utformet i samarbeid med Statped, slik at tjenesten også kan brukes av barn med lesevansker.

Aftenpostenjunior10

Hos Aftenposten Junior-redaksjonen. (Foto: Hyper)

Effektivt og relevant

Aftenposten Junior skole frigjør tid hos lærere ved å tilby ferdig undervisningsopplegg tilpasset ulike fag, kompetansemål og tverrfaglige temaer, i tråd med fagfornyelsen.

Det legges ut nytt innhold hver eneste dag, slik at lærere og elever alltid har tilgang til oppdatert og relevante nyheter, artikler, podkaster og quizer.

Med nyheter og undervisningsopplegg forklart på et barnevennlig språk, blir det enklere for lærere å ta opp vanskelige temaer i klasserommet.

Bidrar til å løse samfunnsutfordringer

Aftenposten Junior skole ønsker å være en motvekt til desinformasjon som spres på sosiale medier, som i dag er barn og unges primære nyhetskilde (kilde: forsking.no). Alle barn, uansett bakgrunn, skal ha tilgang til kvalitetssikrede nyheter.

Produkter

 

Aftenposten Junior Skole er en digital nyhetstjeneste for barn og unge. Innholdet er spesielt utviklet for elever i grunnskolen og gjør det lettere for lærere å bruke nyheter i undervisningen.

Bestill nå

 

Med Skolestudio 1–7, Basis Trio får du tilgang til Gyldendals digitale læringsmiljø Skolestudio, engasjerende og morsom læring i Salaby og Aftenposten Junior skole, en digital nyhetstjeneste spesielt tilpasset lesetrening og undervisning i grunnskolen.

Pakken inneholder: 

  • Fagrommene i Skolestudio 1-7
  • Salaby 1-7
  • Aftenposten Junior skole

Bestill nå

Spørsmål og svar:

Hva er forskjellen på Aftenposten Junior og Aftenposten Junior skole?

Aftenposten Junior er Norges største papiravis for barn og unge. Aftenposten Junior skole er en digital nyhetstjeneste utviklet for bruk i grunnskolen. På Aftenposten Junior skole finner du det aller meste av innholdet fra Aftenposten Junior, i tillegg til masse annet. Aftenposten Junior skole følger nyhetsbildet tett og publiserer artikler om det viktigste som skjer her og nå. I tillegg tilbyr vi quizer, podkaster og undervisningsopplegg. Det aller meste av innholdet på Aftenposten Junior skole er tilgjengelig på nynorsk, og utvalgte tekster oversettes til engelsk og ukrainsk.

Hvem passer Aftenposten Junior skole for?

Aftenposten Junior skole er utviklet med tanke på elever på 4.–7. trinn. Når det er sagt, har lærere rapportert at tekstene våre kan passe for både yngre og eldre elever. Noen bruker den også i voksenopplæring.

På hvilken måte er Aftenposten Junior skole tilpasset skolen?

Alt innhold på Aftenposten Junior skole er knyttet opp mot relevante fag, tverrfaglige temaer og kompetansemål, slik at det skal være enkelt for lærere å finne stoff å bruke i undervisningen. Det er også lett for elevene å navigere seg frem til lesestoff om temaer de er interessert i. På denne måten bidrar vi til leselyst og leseglede.

Er Aftenposten Junior skole tilpasset barn med ulike behov?

Aftenposten Junior skole skal være tilgjengelig for så mange som mulig. Nettsiden er optimalisert for skjermlesere, noe som gjør innholdet vårt tilgjengelig for blinde og svaksynte. Det er også mulig å få teksten på de fleste av våre artikler opplest. Å kunne lytte til teksten samtidig som man leser den, kan være en god støtte for elever med lesevansker, for eksempel dysleksi. Noen av tekstene på Aftenposten Junior skole er lettleste. Disse tekstene har færre ord, større fontstørrelse og større bilder. Teksten er også delt opp slik at leseren forholder seg til en mindre tekstmengde av gangen. Når det gjelder våre podkaster, er de transkribert slik at hørselshemmede kan lese hva som sies i de ulike episodene.

Hvorfor skal jeg kjøpe Aftenposten Junior skole hos Gyldendal?

Gyldendal har inngått et samarbeid med Aftenposten som innebærer at Gyldendal overtar salgs- og distribusjonsansvaret for Aftenposten Junior skole. Skolene kan få tilgang til avisen som en egen selvstendig tjeneste, men også i kombinasjon med Gyldendals andre digitale læremidler. Les mer om samarbeidet her.

Hva koster det å få tilgang?

Du kan enten kjøpe årslisens til kun Aftenposten Junior skole til kr 137* per elev. Du kan også velge å kjøpe pakken Skolestudio 1–7 Basis Trio til kr 550* per elev. Da får du tilgang til heldekkende faginnhold i Gyldendals digitale læringsmiljø Skolestudio, engasjerende og morsom læring i Salaby sammen med Aftenposten Junior skole.

Ta kontakt med salggu@gyldendal.no hvis du har spørsmål om lisenser og priser.

*Prisene er eksklusiv mva.


Relaterte artikler