Hva er nytt i Maximum til fagfornyelsen

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!  

Maximum er et komplett læreverk i matematikk for ungdomstrinnet og kommer nå i en ny utgave tilpasset nye læreplaner. Maximum 2. utgave består av Grunnbok, Skolestudio og Smart Øving.

   

Aktivt deltagende elever

Elevene møter en variert matematikkopplæring som legger vekt på relasjonell forståelse og lar dem arbeide med faget innenfor læringsfellesskapet.

Matematikk er et viktig fag for å videreutvikle elevenes kritiske tenking, slik at de kan ta egne valg i livet og forstå omverdenen. Da må elevene kunne vurdere egne og andres resonnementer og forslag til løsninger på problemer. Maximum legger til rette for aktivt deltakende elever som stiller spørsmål, reflekterer over egen læring og utvikler et mangfold av strategier. Elevene får mulighet til å diskutere, argumentere, resonnere og lytte til andres resonnementer og argumenter. Da kan de sette ord på og forstå sin egen læringsprosess og øke forståelsen og bevisstheten om hva de kan, og hva de ennå ikke har lært. Læreverket legger til rette for at lærerne får mulighet til å bruke ulike vurderingsmåter og vurderingssituasjoner underveis i opplæringen.

   

Bla i hele Maximum 8 2. utgave her:

     

     

Her kan du laste ned en oversikt over Maximum 8 - kompetansemål og læringsmål

   

Her kan du laste ned en oversikt over hvilke kapitler fra 1. utgaven som er tatt inn i Maximum 2.utgave.

    

     

Maximum i Skolestudio

Elevene skal oppleve mestring og gleden ved å lære når de er i prosess, produserer, utforsker og samarbeider i Skolestudio. 

Som lærer kan du sette sammen innhold på tvers av fag og trinn – og bli din egen redaktør. I Skolestudio får du innsikt og funksjonalitet som gjør det enkelt for deg å tilpasse undervisningen til elevene dine. Til skolestart vil du og dine elever kunne bruke Maximum Skolestudio.

I Skolestudio vil dere bl.a. finne:

 • Alt innhold fra Grunnbok
 • Integrerte digitale verktøy som GeoGebra og programmering (blokk og tekst)
 • Elevene kan besvare og vise prosess med bruk av matematisk språk
 • Arbeidsflate og konkreter. Tavlerommet til Smart Tavle er videreutviklet i Skolestudio og blir nå tilgjengelig for både elev og lærer
 • Læringsfilmer og annet interaktivt innhold knyttet til fagstoffet, tilgjengelig både for lærer og elev
 • Kursmoduler for opplæring i digitale verktøy, som GeoGebra og programmering
 • Lærerveiledning med pedagogisk og didaktisk innhold
  • Tips og innhold til underveisvurdering
  • Ressurser som kopioriginaler, hel -og halvårsprøver etc.
  • Innhold fra ressursbank (1. utg.)
 • Flere aktiviteter, undervisningsopplegg og oppgaver til elevene
 • Undervisningsopplegg til de tverrfaglige temaene
 • God navigasjon mellom Skolestudio og Maximum Smart Øving

Ønsker du å prøve Skolestudio nå?
Gå inn på Skolestudio.no og test ut Element (Naturfag 8), der kan du se på innholdet, og teste ut funksjonaliteten i Skolestudio, som er den samme for alle fag og trinn.

Prøv Skolestudio her

    

Maximum Smart Øving

Smart Øving er i kontinuerlig utvikling, og vi gleder oss til 2021; Maximum Smart Øving kommer i helt ny drakt.

Mens vi venter gjør vi noen oppdateringer til skolestart 2020:

 • 8. og 9. trinn oppdateres i tråd med ny læreplan og temastruktur for Maximum 2.utgave. (10.trinn oppdateres i 2021)
 • Alt innhold på ett sted, kun én elevkode: Elevene kan enkelt jobbe med innhold fra alle trinn.
 • Tips og hjelp til eleven: Læringsfilmer og læringsplakater knyttet til hvert læringsmål.
 • Repetisjonsmoduler innenfor ulike tema som f.eks. brøk, desimaltall, prosent, måling, de fire regneartene.
 • Nye farger på elevens side, i tråd med Maximum 2.utgave.

Lurer du på hva adaptivitet er?  Se denne filmen:

from Gyldendal Norsk Forlag on Vimeo.

    

Les mer og prøv Smart Øving her

  

  

Relaterte artikler

Utforsk R-tallet

Utforsk R-tallet

I forbindelse med utbrudd av smittsomme sykdommer, snakkes det ofte om R-tallet (reproduksjonstallet). Dette tallet...
Med Maximum mot Fagfornyelsen

Med Maximum mot Fagfornyelsen

Fagfornyelsen nærmer seg og våre forfattere er i full gang med å revidere og klargjøre Maximum for de nye læreplanene.