Hva er nytt i Maximum til fagfornyelsen

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!  

Maximum er et komplett læreverk i matematikk for ungdomstrinnet og kommer nå i en ny utgave tilpasset nye læreplaner.

Aktivt deltagende elever

Elevene møter en variert matematikkopplæring som legger vekt på relasjonell forståelse og lar dem arbeide med faget innenfor læringsfellesskapet.

Matematikk er et viktig fag for å videreutvikle elevenes kritiske tenking, slik at de kan ta egne valg i livet og forstå omverdenen. Da må elevene kunne vurdere egne og andres resonnementer og forslag til løsninger på problemer. Maximum legger til rette for aktivt deltakende elever som stiller spørsmål, reflekterer over egen læring og utvikler et mangfold av strategier. Elevene får mulighet til å diskutere, argumentere, resonnere og lytte til andres resonnementer og argumenter. Da kan de sette ord på og forstå sin egen læringsprosess og øke forståelsen og bevisstheten om hva de kan, og hva de ennå ikke har lært. Læreverket legger til rette for at lærerne får mulighet til å bruke ulike vurderingsmåter og vurderingssituasjoner underveis i opplæringen.

Bla i hele Maximum 8 2. utgave her:

Maximum i Skolestudio

Elevene skal oppleve mestring og gleden ved å lære når de er i prosess, produserer, utforsker og samarbeider i Skolestudio. 

Som lærer kan du sette sammen innhold på tvers av fag og trinn – og bli din egen redaktør. I Skolestudio får du innsikt og funksjonalitet som gjør det enkelt for deg å tilpasse undervisningen til elevene dine. Til skolestart vil du og dine elever kunne bruke Maximum Fagrom Skolestudio.

I Maximum Fagrom vil dere bl.a. finne:

 • Alt innhold fra Grunnbok
 • Integrerte digitale verktøy som GeoGebra og programmering (blokk og tekst)
 • Elevene kan besvare og vise prosess med bruk av matematisk språk
 • Arbeidsflate og konkreter. Tavlerommet til Smart Tavle er videreutviklet i Skolestudio og blir nå tilgjengelig for både elev og lærer
 • Læringsfilmer og annet interaktivt innhold knyttet til fagstoffet, tilgjengelig både for lærer og elev
 • Kursmoduler for opplæring i digitale verktøy, som GeoGebra og programmering
 • Lærerveiledning med pedagogisk og didaktisk innhold
  • Tips og innhold til underveisvurdering
  • Ressurser som kopioriginaler, hel -og halvårsprøver etc.
  • Innhold fra ressursbank (1. utg.)
 • Flere aktiviteter, undervisningsopplegg og oppgaver til elevene
 • Undervisningsopplegg til de tverrfaglige temaene
 • God navigasjon mellom Maximum Fagrom og Maximum Smart Øving

 

Prøv Skolestudio her

Relaterte artikler

Med Maximum mot Fagfornyelsen

Med Maximum mot Fagfornyelsen

Fagfornyelsen nærmer seg og våre forfattere er i full gang med å revidere og klargjøre Maximum for de nye læreplanene.