Hva er Smart Øving?

Smart Øving er en helt ny og personlig læringsopplevelse.

Smart Øving gir hver elev et personlig læringsforløp og gir læreren kontinuerlig oversikt over elevens mestring. I en klasse kan det være like mange ulike nivå som antall elever. I en hektisk lærerhverdag er det nærmest umulig å tilpasse oppgaver til alle disse nivåene.  

Med Smart Øving plasseres eleven i sentrum, og undervisningen bygges opp rundt behovene og forutsetningene til hver enkelt elev. En elev som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som sliter med et lærestoff, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Denne individuelle tilpasningen er basert på et kraftige verktøy for læringsanalyse som kartlegger elevenes kompetanse med utgangspunkt i læringsmålene. I et omfattende system som Smart Øving, kan elever sendes flere trinn nedover, til de læringsmålene eleven har best utbytte av å jobbe med. Når disse forutsetningene er på plass, sendes eleven tilbake igjen til de aktuelle læringsmålene, og forhåpentligvis kan eleven nå arbeide fruktbart med dem.