Enter: Engelsk 8-10

Inkluderende og fleksibel engelsklæring

Kritisk tenkning og en utforskende tilnærming er viktig i Enter, som er bygget på målet om aktive elever i klasserommet. – Læreverket lar elevene oppleve gleden ved å utforske det engelske språket, forteller lærebokforfatteren.

Læreverket Enter kommer nå i en helt ny utgave tilpasset ny læreplan i engelsk. Den nye utgaven tar vare på det beste fra tidligere utgave, samtidig som det gjøres endringer i tråd med fagfornyelsen.  

– Noe av det viktigste for lærerne er å få til en god dybdelæring for elevene i klasserommet. Vi har lagt vekt på varierte oppgaver og gode temaer, som gjør engelskundervisningen relevant for elevene, forteller Kirsti Grana Winsvold, som er lærebokforfatter for Enter. Blant annet skal læreverket la elevene oppleve gleden ved å utforske og bruke det engelske språket, i og utenfor klasserommet. 

Fagfornyelsen betyr at alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. I den nye utgaven av Enter for 8. til 10. trinn er det lagt vekt på en utforskende tilnærming, kritisk tenkning, kreativitet og tekster som aktualiserer de tverrfaglige temaene.  

Økt motivasjon hos elevene

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver. I Enter Skolestudio får du dessuten rik lydstøtte, musikk, film og digitale ressurser for adaptiv læring. Enter sikrer dybdelæring gjennom oppgaver som lar elevene samarbeide, utforske og gå i dybden. Læreverket legger til rette for fleksibel, kreativ og differensiert undervisning, og de mange selvdifferensierte oppgavene gjør at elevene finner utfordringer på sitt eget nivå. 

Enter Hero

Innhold fra Enter 8 i Skolestudio.

– Vi har sett at elevene blir veldig motivert av å møte meningsfulle tekster som de kan jobbe med, og gode temaer som treffer deg. Særlig guttene sier at de blir motiverte av tekstene og temaene i boka, forteller Winsvold. 

Hun forteller at det i utarbeidelsen av Enter er lagt stor vekt på å få mange aktive elever i klasserommet, og at læreverket skal bestå av gode oppgaver som gjør elevene både muntlig og skriftlig aktive. Det gir elevene muligheten til å utforske, og til å være aktive og engasjerte deltakere i klasserommet. 

Inkluderende undervisning

Enter er det lagt opp til læringsstrategier som sikrer at undervisningen inkluderer alle elevene. Det er viktig at læringsstrategier gjennomsyrer opplæringen, og i oppgavene er det lagt inn ulike måter å jobbe med disse på. I bøkene finnes lytte- og skrivestrategier, og ved avslutningen av hvert kapittel er det en egen seksjon kalt Learning how to learn, der strategiene løftes frem slik at elevene selv kan reflektere og sette ord på sin egen læringsprosess. 

Enter Learning

Innhold fra Enter 8 i Skolestudio.

Læreverket Enter er fullt av åpne og inkluderende oppgaver som hjelper elevene til å bruke språket sitt, og føle at det er trygt å bruke språket i klasserommet. Ved å velge Enter, sikrer du variasjon, dybdelæring og de tverrfaglige temaene. Dermed kan læreren konsentrere seg om kjerneoppgavene, og det å ta vare på elevenes faglige utvikling. 

 

Prøv Enter i Skolestudio

 

Bla bøkene her:

Dette er Enter

Engelsk 8–10


ENTER 
LEARNER’S BOOK setter søkelys på språket slik det opptrer i autentiske tekster. Elevene møter spennende temaer og varierte tekster som er relevante og aktuelle, og som bidrar til engasjement og lærelyst. Det tette samspillet med Enter Basic Skills sørger for en effektiv språkinnlæring og styrker elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter. 

ENTER BASIC SKILLS er elevens egen redskapsbok gjennom hele treårsløpet. Her får elevene god oversikt over grunnleggende ferdigheter, hjelp til å strukturere språklige emner og forstå sammenhenger i faget. 

ENTER READ AND WRITE er et aktivitetshefte med oppgaver som stimulerer elevenes leseforståelse og tar for seg tilhørende grunnleggende ferdigheter. 

ENTER TEACHER’S BOOK er en praktisk og oversiktlig ressurs som gir trygghet og variasjon i undervisningen. 

ENTER SKOLESTUDIO lar elevene trene språk og grammatikk. Fagtekster i digital form sammen med visuelle elementer bidrar til økt forståelse og motivasjon. Som lærer i Enter Skolestudio finner du alt du trenger til undervisningen din samlet på ett sted. Her finner du et stort utvalg ressurser som bidrar til at elevene får arbeide med lesing, skriving og muntlighet, både i fellesskap med andre og individuelt. Som lærer kan du sette sammen innhold på tvers av fag og trinn. 

Enter Epost1 Mockup

Relaterte artikler

Webinar: Enter

Webinar: Enter

Her kan du se det siste webinaret om hvordan Enter er bygget opp og Enter Skolestudio
Q&A – The US today

Q&A – The US today

Det amerikanske presidentvalget 2020 nærmer seg. Hvor mye vet elevene om USA? I denne "Q & A" får elevene svar på...
Forslag til årsplan

Forslag til årsplan

Et nytt skoleår er i gang. Her finner du forslag til årsplaner for Enter, engelsk 8-10
#BlackLivesMatter

#BlackLivesMatter

Enter-redaksjonen har laget undervisningsopplegget #BlackLivesMatter med utgangspunkt hendelsen i USA 25. mai 2020...
Enter i ny utgave

Enter i ny utgave

Ny utgave av Enter tar vare på det beste fra tidligere utgave, samtidig som det gjøres endringer i tråd med...
Halloween Activity

Halloween Activity

Halloween er rett rundt hjørne. Hva er da bedre enn en spennende og litt skummel novelle?
Plagiarism or not?

Plagiarism or not?

I disse tentamens- og eksamenstider er det lurt å ta en runde med elevene på kildebruk.