Enter: Engelsk 8-10

Inkluderende og fleksibel engelsklæring

Kritisk tenkning og en utforskende tilnærming er viktig i Enter, som er bygget på målet om aktive elever i klasserommet. – Læreverket lar elevene oppleve gleden ved å utforske det engelske språket, forteller lærebokforfatteren.

Fem grunner til å velge Enter:

  1. Spennende temaer som bidrar til engasjement og lærelyst
  2. Stor bredde og variasjon i oppgaver og tekster
  3. Aktiv bruk av lesestrategier bidrar til økt tekstforståelse hos elevene
  4. Innlæring av språkkunnskap og grammatikk er nært knyttet til tekstene i boka
  5. Tilgjengelig som heldekkende læreverk både som bok og digitalt

 

Læreverket Enter finnes nå i en ny utgave tilpasset LK20. Den nye utgaven tar vare på det beste fra tidligere utgave, samtidig som det gjøres endringer i tråd med fagfornyelsen.  

– Noe av det viktigste for lærerne er å få til en god dybdelæring for elevene i klasserommet. Vi har lagt vekt på varierte oppgaver og gode temaer, som gjør engelskundervisningen relevant for elevene, forteller Kirsti Grana Winsvold, som er lærebokforfatter for Enter. Blant annet skal læreverket la elevene oppleve gleden ved å utforske og bruke det engelske språket, i og utenfor klasserommet. 

Økt motivasjon hos elevene

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Enter Hero

Innhold fra Enter Fagrom i Skolestudio.

– Vi har sett at elevene blir veldig motivert av å møte meningsfulle tekster som de kan jobbe med, og gode temaer som treffer deg. Særlig guttene sier at de blir motiverte av tekstene og temaene i boka, forteller Winsvold. 

Hun forteller at det i utarbeidelsen av Enter er lagt stor vekt på å få mange aktive elever i klasserommet. Læreverket inneholder en rekke åpne og inkluderende oppgaver. Det gir elevene muligheten til å utforske, og til å være aktive og engasjerte deltakere i klasserommet. De mange selvdifferensierte oppgavene gjør at elevene finner utfordringer på sitt eget nivå. 

Inkluderende undervisning

Enter er det lagt opp til læringsstrategier som sikrer at undervisningen inkluderer alle elevene. Det er viktig at læringsstrategier gjennomsyrer opplæringen, og i oppgavene er det lagt inn ulike måter å jobbe med disse på.

I bøkene finnes lytte- og skrivestrategier, og ved avslutningen av hvert kapittel er det en egen seksjon kalt Learning how to learn, der strategiene løftes frem slik at elevene selv kan reflektere og sette ord på sin egen læringsprosess. 

Enter Learning

Innhold fra Enter Fagrom i Skolestudio.

---

Les hele den generelle delen fra Enters lærerveiledning – du har gratis tilgang til den i Enter Bokstøtte.

---

Enter Basic Skills

Enter Basic Skills er en flertrinnsbok som i tett samspill med Enter 8, 9 og 10 øver opp elevenes språkkunnskaper og grunnleggende ferdigheter i engelsk. I tillegg til at alt av grammatikk og språkstoffet er samlet her, inneholder boka eksempeltekster og oppgaver på ulike nivåer i tekstoppbygging, grammatikk og rettskriving med mer.

Skjermbilde 2022 03 22 Kl. 15.19.34

Bruker du Enter Fagrom i Skolestudio får du gratis tilgang på den digitale utgaven av Enter Basic Skills.

Enter Fagrom vil du få lenker til relevant stoff i Enter Basic Skills underveis i arbeidet. Skal du for eksempel skrive en tale og står litt fast? Klikk på lenken i oppgaven og få tips, skriverammer og flere aktiviteter om taleskriving.

Skjermbilde 2022 03 22 Kl. 15.13.31

Dette er Enter

Engelsk 8–10

Bøker:

9788205536821 X450
ENTER 8–10
 setter søkelys på språket slik det opptrer i autentiske tekster. Elevene møter spennende temaer og varierte tekster som er relevante og aktuelle, og som bidrar til engasjement og lærelyst. Det tette samspillet med Enter Basic Skills sørger for en effektiv språkinnlæring og styrker elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter. 

Enter 8 10 Basic Skills 2.Utgave (1)

ENTER BASIC SKILLS er elevens egen redskapsbok gjennom hele treårsløpet. Her får elevene god oversikt over grunnleggende ferdigheter, hjelp til å strukturere språklige emner og forstå sammenhenger i faget.

Bestill digitale vurderingseksemplarer her

Digitalt: 

ENTER BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet lydressurser og fagdager.

Aktiver gratis tilgang

ENTER FAGROM er en digital versjon av læreverket i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet.

Gratis prøvetilgang

ENTER BASIC SKILLS finnes også som heldigital utgave i Skolestudio. Kjøper du lisens på Enter Fagrom får du gratis tilgang på Enter Basic Skills.

Gratis prøvetilgang

Enter Epost1 Mockup