Enter: Engelsk 8-10

Inkluderende og fleksibel engelsklæring

Kritisk tenkning og en utforskende tilnærming er viktig i Enter, som er bygget på målet om aktive elever i klasserommet. – Læreverket lar elevene oppleve gleden ved å utforske det engelske språket, forteller lærebokforfatteren.

Læreverket Enter kommer nå i en helt ny utgave tilpasset ny læreplan i engelsk. Den nye utgaven tar vare på det beste fra tidligere utgave, samtidig som det gjøres endringer i tråd med fagfornyelsen.  

– Noe av det viktigste for lærerne er å få til en god dybdelæring for elevene i klasserommet. Vi har lagt vekt på varierte oppgaver og gode temaer, som gjør engelskundervisningen relevant for elevene, forteller Kirsti Grana Winsvold, som er lærebokforfatter for Enter. Blant annet skal læreverket la elevene oppleve gleden ved å utforske og bruke det engelske språket, i og utenfor klasserommet. 

Fagfornyelsen betyr at alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. I den nye utgaven av Enter for 8. til 10. trinn er det lagt vekt på en utforskende tilnærming, kritisk tenkning, kreativitet og tekster som aktualiserer de tverrfaglige temaene.  

Økt motivasjon hos elevene

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver. I Enter Skolestudio får du dessuten rik lydstøtte, musikk, film og digitale ressurser for adaptiv læring. Enter sikrer dybdelæring gjennom oppgaver som lar elevene samarbeide, utforske og gå i dybden. Læreverket legger til rette for fleksibel, kreativ og differensiert undervisning, og de mange selvdifferensierte oppgavene gjør at elevene finner utfordringer på sitt eget nivå. 

Enter Hero

Innhold fra Enter 8 i Skolestudio.

– Vi har sett at elevene blir veldig motivert av å møte meningsfulle tekster som de kan jobbe med, og gode temaer som treffer deg. Særlig guttene sier at de blir motiverte av tekstene og temaene i boka, forteller Winsvold. 

Hun forteller at det i utarbeidelsen av Enter er lagt stor vekt på å få mange aktive elever i klasserommet, og at læreverket skal bestå av gode oppgaver som gjør elevene både muntlig og skriftlig aktive. Det gir elevene muligheten til å utforske, og til å være aktive og engasjerte deltakere i klasserommet. 

Inkluderende undervisning

Enter er det lagt opp til læringsstrategier som sikrer at undervisningen inkluderer alle elevene. Det er viktig at læringsstrategier gjennomsyrer opplæringen, og i oppgavene er det lagt inn ulike måter å jobbe med disse på. I bøkene finnes lytte- og skrivestrategier, og ved avslutningen av hvert kapittel er det en egen seksjon kalt Learning how to learn, der strategiene løftes frem slik at elevene selv kan reflektere og sette ord på sin egen læringsprosess. 

Enter Learning

Innhold fra Enter 8 i Skolestudio.

Læreverket Enter er fullt av åpne og inkluderende oppgaver som hjelper elevene til å bruke språket sitt, og føle at det er trygt å bruke språket i klasserommet. Ved å velge Enter, sikrer du variasjon, dybdelæring og de tverrfaglige temaene. Dermed kan læreren konsentrere seg om kjerneoppgavene, og det å ta vare på elevenes faglige utvikling. 

 

Prøv Enter i Skolestudio

 

Bla bøkene her:

Dette er Enter

Engelsk 8–10


ENTER 8–10
 setter søkelys på språket slik det opptrer i autentiske tekster. Elevene møter spennende temaer og varierte tekster som er relevante og aktuelle, og som bidrar til engasjement og lærelyst. Det tette samspillet med Enter Basic Skills sørger for en effektiv språkinnlæring og styrker elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter. 

ENTER BASIC SKILLS er elevens egen redskapsbok gjennom hele treårsløpet. Her får elevene god oversikt over grunnleggende ferdigheter, hjelp til å strukturere språklige emner og forstå sammenhenger i faget. 

ENTER I SKOLESTUDIO

Enter Fagrom i Skolestudio tar utgangspunkt i bøkene Enter 8, 9, og 10 og dekker alle kompetansemål i læreplanen i engelsk for ungdomstrinnet. Enter Fagrom passer godt sammen med Enter Basic Skills i Skolestudio, elevens eget digitale øverom gjennom hele treårsløpet.

Enter Epost1 Mockup