Innføring i forretningsjus

Innføring i forretningsjus er en digital fagbok som inneholder tekster, ulike typer oppgaver, videoer og lyd. 

Denne digitale fagboken retter seg spesielt mot studenter som ønsker seg en pedagogisk innføring i faget forretningsjus. Nytt i 2. utgave er blant annet at det er lagt til lyd i boken. I ny utgave er det også mulig å skrive, godkjenne og lagre svar i de eksamensrelevante case-oppgavene.

Forfatterne Stine Winger Minde og Monica Viken guider deg gjennom de forretningsjuridiske emnene: juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, erstatningsrett, selskapsrett, arbeidsrett og pengekravsrett.

Boken vil være nyttig både som en innføring i forretningsjuridiske emner og som en repetisjon før eksamen. Den vil også egne seg utmerket som et utgangspunkt for andre som ønsker å sette seg inn i forretningsjus.

Forfattere: Monica VikenStine Winger Minde

Pris: 399,- (for tilgang i 2 år)

ISBN: 9788205519343

Kjøp boken her

Logg inn

Forretningsjus