Jo Boaler og tanken bak "Mathematical Mindsets"

Mange har et «ødelagt» forhold til matte, men dette er mulig å endre på.

Jo Boaler er en britisk forfatter og professor i matematikk ved lærerutdanningen på Universitetet i Stanford. Hun er medstifter av Youcubed, som har som mål å lage matematikkressurser til lærere, studenter og foreldre. Hun er forfatter av åtte bøker, inkludert Mathematical Mindsets (2016), What’s Math Got To Do With It? (2009) og The Elephant in Classroom (2010), alle er skrevet for lærere og foreldre med mål om å forbedre matematikkundervisning i skolen.

Her er noen utvalgte sider fra Youcubed:

https://www.youcubed.org/category/teaching-ideas/growing-mindset/

https://www.youcubed.org/think-it-up/believe-brain-operates-differently/

http://carriekepple.com/2015/04/24/growth-mindset-vs-fixed-mindset-which-do-you-have/

https://www.youcubed.org/parents/

Hva er Mathematical Mindsets?

"Mathematical Mindsets" er praktiske strategier og aktiviteter for å hjelpe lærere og foreldre til å vise barna, selv de som er overbevist om at de er dårlige i matematikk, at de kan lykkes i faget. Jo Boaler har studert årsaken til at noen elever ikke liker og ofte mislykkes i matte. Hun har fulgt tusenvis av elever gjennom grunn- og videregående opplæring for å finne ut hvordan de lærer og hvordan de, på den mest effektive måten, kan oppfylle matematikkpotensialet sitt.

Det er et klart skille mellom hvilken forskning som har vist seg å fungere i undervisning av matematikk og hva som skjer på skolene og i hjemmet. Boaler sier noe trinnene som bør tas av skoler og foreldre for å forbedre matematikkutdanningen for alle gjennom "Mathematical Mindsets":

  • Forklarer hvordan hjernen behandler matematikklæring
• Avdekke hvordan man gjør feil og sliter med læringsopplevelser
• Gir eksempler på rike matematiske aktiviteter
• Forklare måter å gi elevene positiv tanker om matematikk
• Gir eksempler på hvordan vurdering må endres for å oppnå reell støtte og forståelse

Plakater

Jo Boaler har også laget noen plakater som kan være fine i kommunikasjonen rundt Mathematical Mindsets (på engelsk):

Setting up positive norms in math class

Building a mathematical mindset community

Holmboe-prisen 2017

I forbindelse med utdelingen av Holmboe-prisen og det påfølgende Holmboe-symposiet i mai 2017, var Jo Boaler på besøk i Oslo.

Her kan du lese en artikkel fra Dagens Næringsliv om besøket.

Relaterte artikler