Guide

Kom i gang med Multi Smart Øving

Her får du en trinn-for-trinn guide for hvordan lærer og elev logger inn og kommer i gang med Multi Smart Øving.

Gå til Multi Smart Øving

Lærer

1: Logg inn

For å komme i gang med Multi Smart Øving går du til https://www.skolestudio.no og logger inn med din Feide-bruker.

Feide

Du aktiverer din tilgang ved å trykke på Multi Smart Øving-flisa. Du får da opp en dialogboks og kan trykke på Aktiver lærerlisens. Du har nå tilgang og kommer inn i produktet. 

Neste gang du skal logge inn i Multi Smart Øving kan du gjøre det via Multi Smart Øving-flisa i Skolestudio eller gå rett til http://multi.smartoving.no

Feide (1)

2: Sett i gang gruppe

Ved første innlogging får du muligheten til å sette i gang din læringsgruppe:

Feidegruppe

 

For å sette i gang klassen velger du ønsket Feidegruppe fra «Velg Feidegruppe» menyen:

Feidegruppe1

 

Når du har valgt gruppe kan du i neste steg velge hvilket trinn klassen skal jobbe på:

Feidegruppe2

Har du flere grupper finner du dem i sidemenyen. Her kan du også sette i gang nye grupper.

Hvis du ønsker å dele en Feide-gruppe med en annen lærer må denne læreren legges til som et medlem av Feide-gruppen i skolens administrasjonssystem. 

Gruppemeny Ny

Vil du vite mer?

Her finner du flere ressurser om Multi Smart Øving:

Lærerveiledning

Bestill lisens

Slik aktiverer du lisenser

 

Elev

1: Logg inn

For å sette elevene i gang må de ha fått tildelt en lisens fra skolens lisensadministrator. Kontakt din lisensadministrator dersom du er usikker på om elevene dine har fått tilgang. 

Elevene kan alternativt aktivere en prøvelisens ved å gå til http://skolestudio.no og klikke på Multi Smart Øving-flisa. De vil da få opp en dialogboks som gir dem mulighet til å starte en prøvelisens.

Feide (1)

2: Sett i gang med oppgaver

Når læreren har satt i gang en læringsgruppe vil elevene komme rett inn til sin første oppgave og kan starte arbeidet umiddelbart. Hvis læringsgruppen ikke er satt i gang, vil ikke eleven få oppgaver.

Oppgavevisning Ny

3: Se din klasse

Når du har aktivert din klasse vil du se antall elever i klassen i sidemenyen til høyre. Hvis du ikke ser alle dine elever kan det være fordi de ikke har logget inn. Elevene vil dukke opp på listen først etter de har logget inn første gang. 

Gruppemeny Ny

For å legge til nye elever eller lærere til Feidegrupper må du ta kontakt med din Feide-administrator, ettersom dette må gjøres i skolens administrasjons system.

Du kan søke opp din skole og administrator på https://www.feide.no/brukerstotte

Sett i gang manuell gruppe

Lærer 

Hvis du ikke bruker Feidegrupper eller ønsker å opprette en manuell gruppe går du til «Sett i gang manuell gruppe» i menyen:

Manuellgruppe

 

Velg enten en eksisterende manuell gruppe eller opprett en ny: 

Manuellgruppe1

 

Når du har valgt «Ny manuell gruppe» kan du gi gruppen et navn og velge trinn du ønsker å jobbe på:

Manuellgruppe2

 

Du vil da finne den nye gruppen i sidemenyen:

Gruppemeny Ny

 

For at elevene skal bli medlemmer i gruppen må du dele tilgangskoden med dem. Ved å klikke på «Del gruppe» i gruppemenyen får du opp et vindu med en kode du kan dele med elevene. Merk at denne koden kun gir elevene tilgang til din læringsguppe. Koden gir ikke lisens til produktet - lisensen tildeles av lisensadministrator på forhånd. Manuell gruppe kan du også dele med andre lærere, ved å sende e-post i «Del med lærere» fanen.

Manuellgruppe4

 

Elev 

1. Gå til http://skolestudio.no og velg «Aktiver kode» i nedtrekksmenyen.

2. Legg inn gruppekoden utdelt av lærer. Denne koden gir ikke lisens til produktet.

3. Velg flisen "Multi Smart Øving" for å begynne arbeidet.

1 Elev Aktiver Kode

Video: Slik oppretter du en manuell gruppe


Relaterte artikler