Kontekst Ferdigheter – et helt nytt øverom for elever!

I Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø, finner du nå Kontekst Ferdigheter, en ressurs der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter gjennom aktivitet og modellering.

I Skolestudio finner du Kontekst Ferdigheter der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter gjennom aktivitet og modellering. Dette er et øverom som blant annet har grammatikkoppgaver og mange andre typer språkoppgaver. Ressursen består av en rekke ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk.

Kontekst Ferdigheter

De ulike temaene har en relativt lik struktur. Elevene får først en kort faglig forklaring om hva temaet går ut på. Deretter skal elevene lære gjennom aktivitet og modellering, gjennom deloppgaver til hele tekster.

Som lærer kan du sette sammen ulike oppgaver eller temaer ut ifra hvilke ferdigheter klassen eller enkeltelever har behov for å trene på. Du kan også sette sammen egne undervisningsopplegg, dele disse med elevene dine og på den måten tilpasse ferdighetstreningen til hver enkelt.

 

Oppgaver på to ulike nivåer

Aktivitetene i Kontekst Ferdigheter er delt i to nivåer. Det første nivået er et basisnivå, mens nivå to er et studieforberedende nivå. Grunnen til det er at øverommet strekker seg helt fra 8. trinn og til 13. trinn. På den måten har elevene muligheten til å tilpasse aktivitetene etter eget ferdighetsnivå.

 

Fri til bruk skoleåret 2020/2021

Kontekst Ferdigheter er under utvikling, og innhold publiseres løpende. Ressursen er fri til bruk inneværende skoleår. Logg deg inn med Feide og kom i gang med ferdighetstreningen. 

Logg deg inn her!

 

Kontekst i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Et stort utvalg ressurser bidrar til å aktualisere norskfaget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen.

Les mer

Kontekst i Skolestudio_iPad

Relaterte artikler

Dette er Kontekst Tekster

Dette er Kontekst Tekster

Kontekst Tekster er en samling av nøye utvalgte tekst-skatter som både vekker leselyst og setter i gang tankene.
Kontekst i ny utgave

Kontekst i ny utgave

Ny utgave av Kontekst tar vare på det beste fra tidligere utgaver, samtidig som det tilføres mye nytt i tråd med...