Kontekst i Skolestudio

Kontekst er en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø.

I Kontekst Skolestudio skal elevene oppleve mestring og gleden ved å lære når de jobber, produserer, utforsker og samarbeider. Som lærer kan du sette sammen innhold på tvers av fag og trinn. 

Alt fagstoffet i Kontekst Basis 8-10 er tilgjengelig i Skolestudio. I tillegg finner du ressurser som bidrar til å aktualisere norskfaget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen:

  • Filmer og annen visualisering av temaer – som kan motivere og engasjere elevene
  • Tekster som kan brukes i sammenheng med fagstoffet
  • Utforskende oppgaver som gir elevene mulighet til kreativitet, kritisk tenkning og fordypning
  • Oppgaver der elevene kan trene på grammatikk og andre språklige emner
  • Lærerveiledning med tips og undervisningsopplegg med forslag til ulike vinklinger til temaene.

Kontekst Skolestudio er under utvikling, og innhold publiseres løpende. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, eller benytte en heldigital løsning.

Tilpass til den enkelte elev

I Skolestudio fins et stort utvalg av skreddersydde og fleksible læringsressurser tiltenkt et mangfold av elever. Som lærer kan du bruke det du mener er hensiktsmessig i møte med din elevgruppe, og på den måten sikre best mulig læringsutbyttet for gruppen og for enkeltelever. 

Gi læreren fleksibilitet

De foreslåtte læringsmodulene du finner i Skolestudio kan enkelt redigeres og tilpasses din egen elevgruppe. Du kan flytte, slette eller legge til ulike læringsmoduler. Du kan også legge til filmer, bilder og opplegg du har laget selv. 

Rikt og relevant innhold

Tverrfaglig arbeid står sentralt i fagfornyelsen, så også i Skolestudio. Gjennom å sette sammen innhold fra Kontekst med innhold hentet fra andre av Gyldendals læremidler, eller med innhold du har laget selv, blir det enklere å arbeide tverrfaglig og å se sammenhengen mellom fagene.

   

BLI MED INN I SKOLESTUDIO

Dette er Kontekst!

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

  • Strukturerer norskfaget
  • Verktøy for videre læring
  • Skaperglede og samarbeid i sentrum
  • Kommunikasjon og kritisk tenkning
  • Tekster i kontekst

Les mer om Kontekst

Læreverk Mockup Kontekst (1)

Relaterte artikler

Kontekst i ny utgave

Kontekst i ny utgave

Ny utgave av Kontekst tar vare på det beste fra tidligere utgaver, samtidig som det tilføres mye nytt i tråd med...