Fremmedspråk på ungdomstrinnet

Lær fransk, tysk og spansk i Skolestudio

Prøv gratis i 30 dager

Visste du at Gyldendal tilbyr komplette læreverk i tysk, fransk og spansk for ungdomstrinnet? Spitze, En route og Amigos er heldigitale læreverk som har varierte og fleksible ressurser spesielt tilrettelagt for innlæring av et nytt språk. 

Læreverkene En route, Spitze eller Amigos i fransk, tysk og spansk legger til rette for en engasjerende og variert tilnærming til språk og kultur. Elevene blir engasjerte og aktive språkbrukere. De lærer relevante og høyfrekvente ord, uttrykk og setningsstrukturer, slik at de raskt kan ta språket i bruk. På den måten bygger undervisningen på det elevene allerede kan, og elevene opplever mestring og forståelse helt fra start. 

Skolestudio gir nye muligheter

Det digitale formatet byr på fleksibilitet både for lærer og elever. Som lærer kan du kombinere ressurser og tilpasse innholdet slik du vil ha det. Du kan dele innhold med elevene dine, og tilpasse undervisningen til din elevgruppe og dine enkeltelever. Elevene på sin side finner et rikt tilfang av ressurser, noe som gir alle elever utfordringer på riktig nivå.

I alle språkfag i Skolestudio finner du både skriftlige og auditive tekster. Det betyr at elevene blir kjent med både ordbildet og lydbildet til et ord. Tekstene kombineres med interaktive oppgaver. De interaktive oppgavene byr på variasjon i innlæringsprosessen, og legger vekt på både vokabulartrening og øving i grunnleggende språklige strukturer. Elevene kan lytte til tekst, men også spille inn egen lyd. På den måten kan elevene etterape og øve på uttale og flyt.    

I alle språkfag i Skolestudio finner du både skriftlige og auditive tekster. Det betyr at elevene blir kjent med både ordbildet og lydbildet til et ord. Tekstene kombineres med interaktive oppgaver. De interaktive oppgavene byr på variasjon i innlæringsprosessen, og legger vekt på både vokabulartrening og øving i grunnleggende språklige strukturer. Elevene kan lytte til tekst, men også spille inn egen lyd. På den måten kan elevene etterape og øve på uttale og flyt.   

Temaer 

En route, Spitze og Amigos er bygget opp gjennom en tydelig progresjon, og elevene blir i stand til å kommunisere stadig mer avansert på et nytt språk. Gjennom å ta utgangspunkt i elevnære temaer og tekster, blir elevene engasjert i faget. Å bruke tekster og dialoger fra elevenes egen skolehverdag og fritid gir dessuten en praktisk og anvendelig tilnærming til språket.

Alle de tre språkfagene gir elevene et innblikk i den fransk-, tysk- eller spansktalende delen av verden. Blant annet får elevene innsyn i sport, matkultur og livet i  europeiske storbyer som Berlin, Paris og Madrid. Kunnskap om kultur og historie åpner en ny og spennende verden for elevene, og gjør arbeidet med språket lærerikt og interessant. 

Alle de tre språkfagene gir elevene et innblikk i den fransk-, tysk eller spansktalende delen av verden. Dette kan være alt fra fotball og matkultur, til å oppleve europeiske storbyer som Berlin, Paris og Madrid. Landenes kultur og historie åpner en ny og spennende verden for elevene, og gjør arbeidet med språket lærerikt og interessant.

Oppgavetyper 

En route, Spitze og Amigos inneholder oppgaver der elever kan skrive, snakke, utforske, sammenlikne og øve. Oppgavetypene er varierte, og spenner fra å velge rett oversettelse av ord og uttrykk, til å svare med egne ord, muntlig eller skriftlig. Oppgavene er både tilknyttet enkelttekster og bestemte språklige emner, som mønster for uttale eller grammatikk. Etter hver tekst fins det oppgaver for arbeid med tekstforståelse. 

Ord, uttrykk og språklige strukturer forklares og utdypes underveis – både i tilknytning til tekst og oppgaver, og i en sammenhengende grammatikkdel. Dette gir elevene et godt grunnlag for å ta i bruk ulike språklige strukturer i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon. Repetisjon er et grunnleggende prinsipp, og elevene møter sentrale ord og uttrykk i nye sammenhenger gjennom hele læreverket. 

Oppgavene oppfordrer elevene til å ta i bruk innholdet i temaet muntlig og skriftlig, alene eller sammen med andre. 

Ord, uttrykk og språklige strukturer forklares og utdypes underveis – både i tilknytning til tekst og oppgaver, men også i en sammenhengende grammatikkdel. Dette gir elevene et godt grunnlag for å ta i bruk ulike språklige strukturer i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon. Repetisjon er et grunnleggende prinsipp, og elevene møter sentrale ord og uttrykk i nye sammenhenger gjennom hele læreverket.

Etter hver tekst fins det oppgaver til tekstforståelse. Andre oppgaver oppfordrer elevene til å ta i bruk innholdet i temaet muntlig og skriftlig, alene eller sammen med andre.

Prøv gratis

Visste du at du kan finne innhold til hele 13 fag i Skolestudio? Vi tilbyr innhold som dekker hele læreplanen i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, KRLE, fransk, spansk og tysk. I tillegg tilbyr vi undervisningsressurser i fagene kroppøving, mat og helse, musikk og kunst og håndverk. Og innholdet blir stadig bedre!

Kunne du tenke deg å prøve ut Skolestudio på din skole? Aktiver en gratis prøvelisens i 30 dager. Logg inn med Feide og klikk på faget du vil prøve.

Prøv nå

 


Årsplaner

Under temaet Til lærer i både Amigos, Spitze og En route, finner du forslag til årsplaner for 8. 9. og 10. trinn. 

Årsplan i spansk

Årsplan i tysk

Årsplan i fransk