Maximum Smart Øving

Lærerveiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva Maximum Smart Øving er og en gjennomgang av de viktigste funksjonene. Du får også noen gode råd, både til deg som lærer og til elevene.

Logg inn på Maximum Smart Øving

Kjære matematikklærer

Uansett om du skal du skal bruke Maximum Smart Øving for første gang eller bare har behov for en oppfriskning, er dette en veiledning som tar deg gjennom det viktigste du bør vite om Maximum Smart Øving. Her får du vite litt om hvordan teknologien fungerer, hvordan du kan se og bruke informasjonen om elevenes utvikling samt noen gode råd om bruken. Vi viser deg også de viktigste funksjonene og forklarer litt om dem. Det er mye informasjon på ett sted, men husk at du også kan klikke deg inn i Maximum Smart Øving og prøve deg frem selv. Du kan også alltid ta kontakt med oss i Gyldendal hvis du står fast.

Lykke til med Maximum Smart Øving!

PS: Trenger du hjelp til innlogging eller med å sette i gang grupper? Les denne guiden

 

Hva er Maximum Smart Øving?

Maximum Smart Øving (SØ) er et digitalt læremiddel for øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Elevene får en personlig læringsopplevelse som er bygget på det ypperste av teknologi for adaptiv læring og læringsanalyse.

Adaptiv læring

Slik vi bruker begrepet adaptiv læring i SØ, benyttes det at lærestoffet hele tiden tilpasses til hver enkelt elevs evner og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som mestrer et lærestoff, få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, først vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse og vil deretter bygge videre på denne kompetansen . Elevene jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Individuell profil

Etter hvert som elevene jobber, vil det danne seg en individuell profil for hver elev. Profilen endres kontinuerlig i tråden med hvordan elleve løser oppgavene, og du har til enhver tid full oversikt over elevens fremgang og måloppnåelse. I tillegg kan du se hvilket læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar og hvor lenge eleven har arbeidet med SØ.

En del av et komplett læreverk

Innholdet er utviklet av forfatterne av læreverket Maximum, og både fag- og læringssyn, læringsmål, oppgavetyper, forklaringer og temastruktur er i samsvar med dette læreverket. Du kan selv styre hvilket innhold elevene skal ha tilgang til ved å åpne og lukke innholdet. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør en av mange ulike arbeidsformer.

Måloppnåelse og utvikling

SØ gir deg mulighet til å følge hver enkelt elevs og klassens læringsprosess fra dag til dag. På lærersiden får du informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og liknende. På bakgrunn av denne informasjonen kan du lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå og tilpasse resten av undervisningen etter klassens nivå. Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke har fått full måloppnåelse, gå videre eller jobbe med utfordringer utenfor SØ.

SØ gir også noen mer utfordrende oppgaver til elevene som har fullført et delkapittel eller kapittel med full måloppnåelse. Vi anbefaler likevel at elevene som også viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, etter hvert jobber utenfor SØ og aller helst med samarbeidsoppgaver for å trene kommunikasjon, argumentasjon og refleksjon. Elevene kan eventuelt få åpnet tema på høyere trinn der du vurderer det som hensiktsmessig.

Som lærer kan du åpne så få eller så mange delkapittel du ønsker, men du har ikke mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet de jobber i.

Elevenes måloppnåelse i SØ nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at SØ tror at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise SØ at «dette kan jeg».

 

Slik bruker du Maximum Smart Øving

Lærersiden 

Klassen

Her ser du en oversikt over klassens  måloppnåelse  i de forskjellige kapitlene og læringsmålene. Graden av  måloppnåelse  vises på en skala fra 1 til 5 med tilhørende farger, som du ser i linjen som ligger i toppen. 

Microsoftteams-bilde (47)

Elever og elevkort 

Under fanen Elever finner du informasjon om graden av måloppnåelse for hver enkelt elev. Her finner du også informasjon om hvor lenge elevene har jobbet i SØ, og oppgaver løst i kapittelet. 

02 Elevoversikt

Når du klikker du på en elev, vil elevkortet komme opp, vil du se mer detaljert informasjon om den enkelte elev: 

Elevkortmaximum

Utdrag

Under fanen Utdrag vises det ulike utdrag fra klassens arbeid. Du blir blant annet oppdatert om elever ikke har arbeidet de siste syv dagene, elever som jobber med utfordrende oppgaver eller om enkeltoppgaver som flere elever har sendt til deg.

16 Utdrag


Oppgaver

Under fanen Oppgaver finner du  eksempeloppgaver fra de forskjellige delkapitlene. 

Oppgaveoversikt


Sidemenyen 

I sidemenyen ligger kapitteloversikten for 8. til 10. trinn, samt repetisjon. Under repetisjon får elevene muligheten til å repetere innhold fra mellomtrinnet.  Valgene i sidemenyen styrer også informasjonen som vises under fanene  Klassen , Elever  og Oppgaver .   

Microsoftteams-bilde (49)

 

Åpne innhold for elevene 

Læreren styrer hvilke kapitler og delkapitler elevene skal ha tilgang til. Læreren kan velge å ha full kontroll over hvor elevene jobber eller gi fra seg delvis eller all kontroll: 

Full kontroll: Læreren åpner delkapittel for delkapittel. Når elevene har oppnådd full mestring i delkapitlet, vil de få mer utfordrende, sammensatte og problemløse oppgaver frem til neste delkapittel blir åpnet. 

Delvis kontroll: Læreren kan velge å åpne flere delkapitler om gangen. Da blir elevene automatisk flyttet til neste delkapittel når de har oppnådd full mestring. De vil få mer utfordrende, sammensatte og problemløse oppgaver under Bli bedre. Når flere kapitler eller delkapitler er åpne, kan elevene velge fritt fra det som er åpnet. 

Ingen kontroll: Læreren kan velge å åpne alle kapitlene og delkapitlene. Da er det elevene selv som velger kapitler og delkapitler. Når de oppnår full mestring innenfor et delkapittel, vil de få mer utfordrende, sammensatte og problemløse oppgaver under Bli bedre. 

Vi anbefaler å la temaet Repetisjon være åpen for alle elever. Elevene kan velge å jobbe med disse mer grunnleggende emnene ved behov.  

Kapitler og delkapitler åpnes ved å trykke på hengelåsen: 

06 A╠Èpne Innhold

Innstillinger 

Under Innstillinger kan du ta et valg om du ønsker å gi skriftlig tilbakemelding til elever direkte i SØ. Ved å hake av for dette vil du kunne svare elevene på oppgaver de har sendt inn ved å skrive en kommentar. Elevene ser i sine lagrede oppgaver om du har svart eller ikke. 

07 Innstillinger (1)

 

Elevsiden 

Kapitteloversikt 

I kapitteloversikten har elevene oversikt over alt innholdet. De kan jobbe i alle åpne kapitler – de kan imidlertid ikke velge innhold med hengelås før læreren åpner opp for det. For å komme til oppgavene trykker elevene på Play for delkapitlet de ønsker å jobbe i. Det stedet eleven jobber nå, er markert over det aktuelle delkapitlet med "Du jobber her". 

Etter hvert som elevene jobber, blir sirklene fylt opp med farger. De viser elevens måloppnåelse innenfor delkapitlene. Ved å trykke på Vis delkapitler, får de også opp læringsmålene innenfor delkapitlet.

I sidemenyen øverst til høyre kan elevene navigere mellom trinn og repetisjon. 

Microsoftteams-bilde (51)

 

Oppgaver

10 Oppgaver

Elevene får ulike oppgavetyper innenfor hvert læringsmål og tre forsøk per oppgave. Det er resultatet fra første forsøk som teller mest med tanke på de neste oppgavene systemet gir elevene.

15 Tre Fors├©K

Ved fyll-inn-oppgaver får elevene en matematikkeditor de skal svare i. Dette er ikke en kalkulator. Her kan elevene bruke nødvendige matematiske tegn og symboler til å løse oppgavene. 

12 Wiris 1

For iPad-brukere og brukere av berøringsfunksjoner har den også en funksjon som gjør det enkelt å avgi svar ved hjelp av fingeren i stedet for tastatur. 

13 Wiris 2

14 Wiris 3

Hjelp til oppgaven

Under spørsmålstegnet til høyre finner elvene tips fra Maximum som regler, løsningsforslag og læringsfilmer. Disse er knyttet til det læringsmålet elevene jobber med. 

Elevene har også mulighet til å sende oppgaven til læreren og å lagre oppgaven. Elevene har også mulighet til å sende oppgaven til læreren og å sette oppgaven på vent. Da kan eleven hente frem oppgaven senere.

12 Sp├©Rsma╠Èlstegnet

13 tips fra maksimum

Totaloversikt

Hvis elevene klikker på knappen med navnet sitt nederst til venstre får de opp en rask oversikt over alle kapitlene de har jobbet i, totalt arbeidstid og oppgaver de har svart på, og tillegg hvilken grad de har mestret læringsmålene i de ulike kapitlene.

11 Totaloversikt

Tilbakemelding fra lærer

Elevene kan når som helst henvende seg til læreren. Læreren får da et varsel og kan gi tilbakemelding når det passerer.

Hvis læreren gir elleve tilbakemelding på en innsendt oppgave, vil elleve finne tilbakemelding ved sine lagrede oppgaver, og kan gi svar.

14 Svar Fra Lærer

 

Lurer du på noe?

Se vår oversikt over vanlige spørsmål her.

Finner du ikke svar på det du lurer på er du velkommen til å ta kontakt med Gyldendals kundesenter på e-post:  support@gyldendal.no eller telefon: 22 03 41 00

 

Noen gode råd:

... til deg som er lærer

 1. Bruk Maximum Smart Øving som supplement:
  Vårt beste råd er å bruke SØ som en digital oppgavebok. SØ er altså et supplement til grunnboka og Maximum Skolestudio og er ikke et selvstendig læreverk.
 2. Ikke overdriv:
  Vi anbefaler at elevene ikke arbeider mer enn 60 minutter med SØ per uke.
 3. Bruk gjerne Maximum Smart Øving til hjemmearbeid: Maximum Smart Øving fungerer godt til hjemmearbeid fordi elevene alltid jobber med oppgaver med riktig vanskelighetsgrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på.

... du kan gi til elevene

 1. Bruk kladdebok: 
  Be gjerne elevene om å bruke en egen kladdebok ved siden av nettbrettet eller PC-en: Da blir elevene med fokuserte. Erfaringene våre tilsier at når elevene bruker en slik kladdebok, tvinges de til å sette ned tempoet, og gjør færre feil.
 2. Heller riktig svar enn mange svar:
  Snakk med elevene om at det er viktigere å svare riktig på de oppgavene de gjør enn å løse mange oppgaver. Det kan også være hensiktsmessig å snakke med elevene om at feil fører til at elevene får andre oppgaver videre. I «Poengoversikten» ser elevene både antall svar de har riktig, og antall oppgaver de har løst i hvert kapittel.
 3. Prøv selv først:
  Elevene må gjerne få hjelp i hjemmearbeidet, men i SØ er det viktig at eleven alltid leverer det første svaret uten hjelp fra foreldre eller andre. Blir det for mye hjelp, vil SØ konkludere med at eleven har høy måloppnåelse og dermed gi eleven enda vanskeligere oppgaver.
 4. Lagre det du er usikker på: 
  Snakk med elevene om at det er lurt å lagre oppgaver de ikke har klart på to forsøk, slik at elevene senere kan be deg om hjelp til å løse disse oppgavene. Elevene kan også sende disse oppgavene til deg dersom de ønsker det. Det kan jo tenkes at det er flere elever som lurer på disse oppgavene, så da kan det i noen tilfeller være fint å diskutere oppgaven i klasserommet.
 5. Bruk av kalkulator: Elevene trenger også å bruke kalkulator på en del oppgaver. Noen ganger har vi presisert dette, men generelt oppfordrer vi til en fornuftig bruk av kalkulator.
 6. Bruk av digitale verktøy:
  GeoGebra er foreløpig ikke integrert i Smart Øving, men vi oppfordrer til å bruke GeoGebra som et hjelpemiddel der det er hensiktsmessig. Regneark kan også være et aktuelt hjelpemiddel.

 

 

Maximum Smart Oeving