Multi Smart Øving

Lærerveiledning

Her finner du en veiledning som forklarer hva Multi Smart Øving er og hvordan du kan bruke dette adaptive læremiddelet for best mulig læring.

Logg inn i Multi Smart Øving

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving (MSØ) er et digitalt læremiddel for øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.

Adaptiv læring

Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i MSØ, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs evner og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som viser mestring av et lærestoff få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, vil først og fremst få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Individuell profil

Etter hvert som elevene jobber vil det danne seg en individuell profil til hver elev. Profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene, og du har til enhver tid full oversikt over elevens framgang og måloppnåelse. I tillegg kan du se hvilke læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet med MSØ.

En del av et komplett læreverk

Innholdet i MSØ er utviklet av Multis forfattere, og læringssyn, læringsmål, oppgavetyper, forklaringer og kapittelstruktur er i samsvar med læreverket Multi. Du styrer selv hvilket delkapittel (fagområde) eleven skal arbeide med. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør én av mange ulike arbeidsformer.

Måloppnåelse og utvikling

MSØ gir deg mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. På lærersiden får du informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og lignende. På bakgrunn av denne informasjonen kan du lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå, og tilpasse øvrig undervisning etter klassens nivå. Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke har fått full måloppnåelse, eller jobbe med utfordringer utenfor MSØ.

MSØ gir også noen mer utfordrende oppgaver til elever som har fullført et delkapittel eller kapittel med full måloppnåelse. Vi anbefaler likevel at elever som også viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, etter hvert jobber utenfor MSØ, og aller helst med samarbeidsoppgaver for å trene kommunikasjon, argumentasjon og refleksjon. Elever kan eventuelt flyttes til et annet klassetrinn der du vurderer det som relevant.

Som lærer kan du plassere elevene i et valgt delkapittel, men du har ingen mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet du har valgt.

Elevenes måloppnåelse i MSØ nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at MSØ skal tro at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde da de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise MSØ at «Dette kan jeg».

Ipad Analyse

Får du spørsmål fra foresatte?

Her finner du en artikkel du kan sende til hjemmene for å forklare hvordan Multi Smart Øving fungerer og hvordan foresatte bør (eller ikke bør) hjelpe barna med hjemmearbeidet: 

Les mer

Gutt Med Pc Mso

Opplæringsressurser

Kom i gang

Her får du en trinn-for-trinn guide for hvordan lærer og elev logger inn og kommer i gang med Multi Smart Øving.

Les mer

Brukerveiledning og filmer

En komplett brukerveiledning med oversikt over alle funksjoner og nyttige opplæringsfilmer finner du her:

Se brukerveiledning

Slik administrer du Feide-grupper

Har du problemer med å finne dine eller læreres Feide-grupper? Dukker de ikke opp i Smart Øving som de skal? Her får du hjelp til å finne og feilsøke Feide-grupper.

Se veileder

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Sjekk først om du finner svar på det du lurer på i vår oversikt over vanlige spørsmål. Hvis ikke kan du ta kontakt med support@gyldendal.no

Se vanlige spørsmål


Noen gode råd

... til deg som er lærer

  1. Bruk MSØ som supplement: Vårt beste råd er å bruke MSØ som en digital oppgavebok. MSØ er altså et supplement til elevbøkene og/eller Multi Skolestudio og ikke et selvstendig læreverk.
  2. Avgrens tidsbruken: Vi anbefaler at elevene ikke arbeider mer enn 60 minutter med MSØ per uke.
  3. Bruk gjerne MSØ til lekser: MSØ fungerer godt til lekser fordi elevene jobber med oppgaver med riktig vanskegrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på.

... du kan gi til elevene

  1. Bruk kladdebok: Be gjerne elevene bruke en MSØ-kladdebok ved siden av nettbrettet eller PC-en, der fokuset ligger på regningen og ikke på føringen. Erfaringene våre tilsier at bruk av en slik kladdebok setter ned tempoet og bruker mer tid på å tenke, noe som fører til færre feil.
  2. Heller riktig svar enn mange svar: Snakk med elevene om at det er viktigere å svare riktig på de oppgavene de gjør, enn å løse mange oppgaver. I Motivasjonsrommet ser elevene både antall riktige og antall gale svar i hvert kapittel.
  3. Prøv selv først: Elevene må gjerne få hjelp i hjemmearbeidet, men i MSØ er det viktig at eleven alltid leverer det første svaret uten hjelp fra foreldre eller andre. Blir det for mye hjelp, vil MSØ konkludere med at eleven har høy måloppnåelse og dermed gi eleven enda vanskeligere oppgaver.
  4. Lagre det du er usikker på: Snakk med elevene om at det er lurt å lagre oppgaver de ikke har klart på to forsøk, slik at elevene senere kan be deg om hjelp til å løse disse oppgavene. Elevene kan også sende disse oppgavene til deg dersom de ønsker det. Du velger om du vil svare elevene digitalt (i MSØ), eller diskutere oppgaven i klasserommet.

 

Relaterte artikler