Multi Smart Øving

Lærerveiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva Multi Smart Øving er og en gjennomgang av de viktigste funksjonene. Du får også noen gode råd, både til deg som lærer og til elevene.

Multi Smart Øving finner du nå i Skolestudio

Kjære matematikklærer,

Enten du skal bruke Multi Smart Øving for første gang eller bare har behov for en oppfriskning, er dette en guide som tar deg gjennom de viktigste tingene du bør vite om Multi Smart Øving. Her får du vite litt om hvordan teknologien fungerer, hvordan du kan se, og bruke, informasjonen om elevenes utvikling samt noen gode råd om bruk. Det er mye informasjon på ett sted, men husk at du også kan klikke deg inn i Multi Smart Øving og prøve deg fram selv. Du kan også alltid ta kontakt med oss i Gyldendal hvis du står fast.

Lykke til med Multi Smart Øving! 

PS: Trenger du hjelp til innlogging eller med å sette i gang grupper? Les denne guiden.

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving (MSØ) er et digitalt læremiddel for øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.

Adaptiv læring

Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i MSØ, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs evner og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som viser mestring av et lærestoff få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, vil først og fremst få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.

Individuell profil

Etter hvert som elevene jobber vil det danne seg en individuell profil til hver elev. Profilen endres kontinuerlig i tråd med hvordan eleven løser oppgavene, og du har til enhver tid full oversikt over elevens framgang og måloppnåelse. I tillegg kan du se hvilke læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet med MSØ.

En del av et komplett læreverk

Innholdet i MSØ er utviklet av Multis forfattere, og læringssyn, læringsmål, oppgavetyper, forklaringer og kapittelstruktur er i samsvar med læreverket Multi. Du styrer selv hvilket delkapittel (fagområde) eleven skal arbeide med. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør én av mange ulike arbeidsformer.

Måloppnåelse og utvikling

MSØ gir deg mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. På lærersiden får du informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og lignende. På bakgrunn av denne informasjonen kan du lettere gi individuell oppfølging, sette sammen læringsgrupper basert på elevenes ferdighetsnivå, og tilpasse øvrig undervisning etter klassens nivå. Elever som har full måloppnåelse i et kapittel, kan enten jobbe i tidligere kapitler der de ikke har fått full måloppnåelse, eller jobbe med utfordringer utenfor MSØ.

MSØ gir også noen mer utfordrende oppgaver til elever som har fullført et delkapittel eller kapittel med full måloppnåelse. Vi anbefaler likevel at elever som også viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, etter hvert jobber utenfor MSØ, og aller helst med samarbeidsoppgaver for å trene kommunikasjon, argumentasjon og refleksjon. Elever kan eventuelt flyttes til et annet klassetrinn der du vurderer det som relevant.

Som lærer kan du plassere elevene i et valgt delkapittel, men du har ingen mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet du har valgt.

Elevenes måloppnåelse i MSØ nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at MSØ skal tro at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde da de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise MSØ at «Dette kan jeg».

Slik bruker du Multi Smart Øving

Lærersiden 

 

Sidemenyen 

I sidemenyen ligger kapitteloversikten for trinnet klassen jobber på. Her kan du låse opp nye kapitler og hente elever til de kapitlene de skal jobbe på. Valg i sidemenyen styrer også informasjonen som vises under fanene Klassen, Elever og Oppgaver

Sidemeny

Klassen 

Her ser du oversikt over klassens mestring i de ulike kapitlene og læringsmålene. Grad av måloppnåelse vises fra lav til høy.  

Klassen

Elever 

Under fanen Elever finner du informasjon om grad av måloppnåelse til enkelte kapitler, arbeidstid og oppgaver besvart. Klikker du på en elev vil du se mer detaljert informasjon om elevens måloppnåelse for hvert delkapittel og en indikator som viser hvor eleven jobber.  

Elever

Elevkortet 

Ved å klikke på Se flere detaljer får du opp elevkortet til eleven. Her får du enda flere detaljer rundt elevens arbeid for denne og forrige uke. Her inne kan du også flytte enkelteleven til andre kapitler eller andre trinn. 

Elever

Utdrag

Under fanen Utdrag vises det ulike utdrag fra klassens arbeid. Du blir blant annet oppdatert om elever som har blitt ferdige med arbeidsmålet for uken, elever som jobber med utfordrende oppgaver eller om enkeltoppgaver som flere elever har sendt til deg.

Utdrag

Oppgaver 

Fanen Oppgaver viser eksempeloppgaver fra de ulike delkapitlene. Lærer kan velge fra kapitler i sidemenyen og få opp eksempeloppgaver til disse under denne fanen. 

Oppgaver

Innboks 

Her har du tilgang til oppgaver som elever har sendt og kan svare elevene. Hvis flere elever har sendt inn samme oppgaven kan du også svare alle disse samtidig. 

Innboks

Innstillinger 

Området for innstillinger skal hjelpe deg å administrere din læringsgruppe. Her kan du endre ukens arbeidstid, slå av og på svarfunksjonalitet og motivasjonsrommet. Hvis en gruppe har blitt aktivert ved en feil er det også mulig å deaktivere den herfra. I innstillingene finner du også Lærertips og Informasjon fra Gyldendal angående Smart Øving. 

Innstillinger

Elevsiden 

 

Oppgavevisning 

Eleven får oppgavene presentert som en kortstokk, der hvert kort er en oppgave. Eleven har tre forsøk på hver oppgave og får ulike motivasjonsmeldinger mellom oppgaver, i tillegg til poeng regnet ut fra ulike kriterier (blant annet flere riktige svar på rad). 

Oppgavevisning

Baksiden av kortet 

På baksiden av hvert oppgavekort kan eleven hente frem forklaring til oppgaven og hjelpemidler tilknyttet læringsmålet. Eleven kan også lagre oppgaven til senere og sende oppgaven til deg sammen med et spørsmål.  

Oppgave Baksiden

Mine oppgaver 

Her har eleven oversikt over sine lagrede oppgaver sammen med oppgaver som har blitt sendt til deg. Eleven kan også hente disse oppgavene fram senere. Når eleven har fått svar fra deg vil de få en indikator om dette på den gjeldende oppgaven. Du kan slå av denne funksjonaliteten om det er ønskelig. 

Mineoppgaver

Motivasjonsrommet 

Eleven har tilgang til et motivasjonsrom hvor en planet viser framgang og poeng til hvert kapittel. Det blir lagt til nye elementer etter antall poeng og tid jobbet. Tiden er regnet ut fra ukens arbeidsmål. Du som lærer har også mulighet å låse tilgangen til motivasjonsrommet hvis du ønsker.

Screenshot 2020 06 17 At 15.13.40

Noen gode råd:

... til deg som er lærer

  1. Bruk MSØ som supplement: Vårt beste råd er å bruke MSØ som en digital oppgavebok. MSØ er altså et supplement til elevbøkene og/eller Multi Skolestudio og ikke et selvstendig læreverk.
  2. Avgrens tidsbruken: Vi anbefaler at elevene ikke arbeider mer enn 60 minutter med MSØ per uke.
  3. Bruk gjerne MSØ til lekser: MSØ fungerer godt til lekser fordi elevene jobber med oppgaver med riktig vanskegrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på.

... du kan gi til elevene

  1. Bruk kladdebok: Be gjerne elevene bruke en MSØ-kladdebok ved siden av nettbrettet eller PC-en, der fokuset ligger på regningen og ikke på føringen. Erfaringene våre tilsier at bruk av en slik kladdebok setter ned tempoet og bruker mer tid på å tenke, noe som fører til færre feil.
  2. Heller riktig svar enn mange svar: Snakk med elevene om at det er viktigere å svare riktig på de oppgavene de gjør, enn å løse mange oppgaver. I Motivasjonsrommet ser elevene både antall riktige og antall gale svar i hvert kapittel.
  3. Prøv selv først: Elevene må gjerne få hjelp i hjemmearbeidet, men i MSØ er det viktig at eleven alltid leverer det første svaret uten hjelp fra foreldre eller andre. Blir det for mye hjelp, vil MSØ konkludere med at eleven har høy måloppnåelse og dermed gi eleven enda vanskeligere oppgaver.
  4. Lagre det du er usikker på: Snakk med elevene om at det er lurt å lagre oppgaver de ikke har klart på to forsøk, slik at elevene senere kan be deg om hjelp til å løse disse oppgavene. Elevene kan også sende disse oppgavene til deg dersom de ønsker det. Du velger om du vil svare elevene digitalt (i MSØ), eller diskutere oppgaven i klasserommet.

 

 

Gyldendal Teigar Barn DSC 1523 Lowres

Relaterte artikler