Læringsfilmer

Med Maximum læringsfilmer får både elever og lærer en enkel visuell forklaring på ulike matematiske problemstillinger.

Innholdet i filmene er blant annet forklaringsfilmer, intro til utforskende aktiviteter, eksempelforklaringer og bruk av digitale verktøy som Excel og GeoGebra.

Læringsfilmene kan brukes av læreren i felles klasse eller av eleven i arbeidet med de aktuelle temaene i boka. De kan også brukes i omvendt undervisning.

Filmene er publisert i Vimeo og har hver sin URL som enkelt kan deles via ulike plattformer.

Læringsfilmene for 8. trinn er nå tilgjengelig på disse plattformene:

  • Ressursbank lærer
  • Ressursbank elev
  • Smartbok
  • Smart Tavle

Her har vi laget en oversikt over alle læringsfilmene og hvordan de kan brukes opp mot tavlerommet i Maximum Smart Tavle.

Last ned oversikt for 8. trinn her

Last ned oversikt for 9. trinn her

Last ned oversikt for 10. trinn her