Lesekondis

Et oppdrag som handler om å øke lesekondisjonen og gi elevene gode leseopplevelser.

I tida med hjemmeskole er vi oppfordret til å holde fysisk avstand fra hverandre. Oppdraget gir en gyllen mulighet for å gi elevene tid til å lese, og leve seg inn i fiktive univers. Kanskje passer det ekstra godt i en tid der vi alle må jobbe litt annerledes.

Lærerveiledningen er laget med tanke på hvordan du kan legge til rette for god læring i en tid med hjemmeskole. 

Gå til oppdraget