Løsningsforslag til Grunnleggende bedriftsøkonomi

Her finner du løsningsforslag til oppgavene i læreboka

Rettelse til 3. utgave, 1. opplag 2013

Oppgave 2.3 e) skal være: «Hvilken bruttofortjeneste i prosent hadde bedriften i februar og mars?» 

 

Grunnleggende bedriftsøkonomi