Maximum 10 kommer i september

Ønsker du å bruke Maximum 10 fra skolestart 2021? Da bør du lese her.

Maximum-redaksjonen har fremskyndet produksjonen av bok på 10. trinn og den reviderte utgaven av Maximum 10 vil være på lager i september 2021. Før boka kommer vil du finne en bla-i-boka-versjon av kapittel 1 i Maximum Bokstøtte. Denne versjonen vil være tilgjengelig for elever og lærere fra ca. 13 august, og er gratis fram til boka foreligger.

Fra skolestart er også første tema tilgjengelig for Skolestudio-brukere i Maximum Fagrom, og de neste temaene publiseres fortløpende utover høsten.

PS: Årsplaner for alle tre trinn vil være tilgjengelig i Maximum Fagrom og Maximum Bokstøtte i løpet av uke 32.

Gratis ressurser til bokbrukere

Maximum Bokstøtte

I Maximum Bokstøtte finnes det nyttige ressurser for dere som bruker bok. Fasiter, kopiark, innhold til programmering og læringsfilmer, tillegg til årsplaner og generell lærerveiledning. Helt gratis!

Gå til Maximum Bokstøtte

Maximum Bokstotte