Hvordan påvirker naturen oss mennesker og samfunnene vi skaper? Og hvordan påvirker våre levemåter naturen?

Geografifaget består av både naturgeografi og samfunnsgeografi. I Kompass belyser vi denne sammenhengen gjennom alle temaene i boka. Vi undersøker dessuten temaene på de ulike geografiske nivåene: det lokale, det nasjonale og det globale nivået.

Kompass får elevene bakgrunnskunnskapen som gjør dem i stand til å se de store sammenhengene, til å ta veloverveide og bærekraftige valg og til å være kildekritiske i en tid med uendelige mengder informasjon. Boka kan brukes som et grunnlag for å lære inn begreper og teori som dere så kan ta med dere ut i nærmiljøet og ut i verden. 

 

 

Kompass Kap3

Med Kompass vil vi vise geografifagets relevans for elevene i deres hverdag og deres lokalmiljø. Hvert kapittel starter med et stort spørsmål som dere kan ta med dere inn i arbeidet med kapitlet. Vi har også lagt inn refleksjonsspørsmål som dere kan stoppe opp ved og reflektere over underveis i boka. Alle kapitlene inneholder også en debattoppgave som lar elevene debattere en geografisk problemstilling. Til slutt i hvert kapittel finner dere et sett med arbeidsoppgaver og forslag til feltarbeid som dere kan utføre i nærområdet.  

Bakerst i boka finner dere en kursdel der elevene kan øve på ulike geografiske ferdigheter (å lese kart, å lage en problemstilling, å gjennomføre et feltarbeid m.m.).

Kompass vil bli utvidet med ressursbank i Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Der finner dere også tverrfaglige opplegg rundt temaet bærekraft.

 

Kompass kommer til skolestart 2020!

Forfatterne

Hans Græsli er lektor i geografi og underviser også historie, naturfag og klima- og miljøfag. Han jobber på Firda VGS i Vestland fylke.

Alexandra Aga Schioldborg er lektor ved Elverum videregående skole i Innlandet og underviser samfunnsgeografi, sosiologi og sosialantropologi, samfunnskunnskap og geografi. 

Henrik H. Svensen er geolog og forsker ved Senter for jordens utvikling og dynamikk ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere populærvitenskapelige bøker.

Kristin Schanz har master i tilpasset opplæring og over ti års erfaring som geografilærer i videregående skole. Hun underviser geografi, sosialkunnskap og tysk ved Lørenskog VGS i Viken fylke.