Nyhet!

Multi Smart Øving blir ny

Multi Smart Øving har vært på markedet siden 2015 og brukes av et stadig økende antall skoler. Det er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse i matematikk. Smart Øving er adaptivt – det vil si at elevene hele veien får oppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivå.

Multi Smart Øving finner du nå i Skolestudio

– Vi gjør nå store oppdateringer på Multi Smart Øving, både på funksjonalitet, design og innhold, som er klare til bruk i august 2020, sier Marianne Orvik, produktsjef for Smart Øving i Gyldendal. 

Arbeidet som nå er gjort er i stor grad basert på tilbakemeldinger fra lærere.  

– Det er viktig for oss å ha tett dialog med brukerne, og når lærere melder inn behov eller gir oss tilbakemeldinger er det gull verdt i arbeidet med å videreutvikle produktene våre. Mange lærere har for eksempel ønsket seg en bedre løsning for å både be om og motta hjelp. Det har vi tatt hensyn til, så nå kan læreren svare eleven direkte i Multi Smart Øving, og de får også muligheten til å svare flere elever som lurer på det samme samtidig. Alt hjelpemateriell vil nå i tillegg ligge lett tilgjengelig for elevene sammen med de aktuelle oppgavene. Det er bare å snu «kortet» som oppgaven står på, forklarer Marianne. 

Screenshot 2020 06 17 At 15.07.12

Multi Smart Øving får nytt design

 

Screenshot 2020 06 17 At 15.09.05

Instruksjonsmateriell blir nå tilgjengelig på baksiden av oppgavekortet.

 

Fagfornyelsen

Innholdet i Multi Smart Øving oppdateres i henhold til fagfornyelsen og nye læreplaner.  

– I praksis vil dette si at 1.–4. trinn følger ny læreplan med kapitler og delkapitler, på samme måte som i dagens versjon. På mellomtrinnet samles 5., 6. og 7. trinn til ett trinn slik at lærer selv kan sette sammen temaer og deltemaer på tvers av disse trinnene, sier Tine Foss Pedersen, digital redaktør for Multi Smart Øving. 

Samtidig understreker Tine at Multi Smart Øving er laget for å brukes til individuell øving på basisferdigheter og at kjernelementer i læreplanen som for eksempel argumentasjon, kommunikasjon og samarbeid løses i øvrig undervisning: – Vi anbefaler et samspill mellom Multi Smart Øving og øvrige komponenter i Multi for å sikre en helhetlig undervisning for elevene. 

---

Vil du vite mer om læreverket Multi? Klikk her

---

Forbedret analyseverktøy

En viktig funksjon i Multi Smart Øving er oversikten læreren får over elevenes arbeid og måloppnåelse. Denne læringsanalysen har Smart Øving-teamet jobbet med å forbedre.

– Nå blir det enklere å få oversikt over klassens og enkeltelevens resultater. Sidestrukturen er lagt opp slik at du som lærer skal få en tydelig oversikt av hvordan det går med klassen og enkelteleven. Vi bruker også dataene på nye måter, ved at vi trekker ut det vi tror at læreren bør få vite noe om, uten å alltid måtte grave seg ned i analysen. Læreren vil få listet opp utdrag av resultatene som at 12 elever er ferdig med arbeidsmålet for uka, 4 elever har jobbet med forkunnskaper og/eller 5 elever etterspør ofte hjelp til dette læringsmålet, forteller Kristin Tobiassen, interaksjonsdesigner og ansvarlig for brukeropplevelse i Gyldendal Undervisning.

Screenshot 2020 06 17 At 15.17.18

Nå blir det enda lettere å få oversikt over elevenes mestring og progresjon.

 

Motivasjon og hjelp

Mange elever motiveres av belønning og stjernedryss i Multi Smart Øving. Men teamet hos Gyldendal synes at tiden nå var moden for å se på om det fantes en annen måte å motivere og gi belønning til elevene på. Stjernene blir derfor nå erstattet av et nytt poengsystem som vises som et verdensrom bestående av planeter, som fylles opp av farger, romvesener, romskip og annet etter hvert som eleven jobber.

– Dette har vi gjort for å gi elevene en grafisk fremstilling av oppnådde poeng og tid brukt i hvert kapittel. Med det nye poengsystemet motiverer vi for å konsentrere seg. Jobber elevene grundig med oppgavene, vil de ikke bare kunne oppnå større læringseffekt, men også flere poeng, og da mer moro i Motivasjonsrommet, som vi kaller det, sier Kristin.

Screenshot 2020 06 17 At 15.13.40

Stjernene blir nå erstattet av planeter og romvesener i et eget motivasjonsrom.

 

Stadig utvikling

Erfaringen med Multi Smart Øving er at det brukes både for arbeid i klasserommet og for hjemmearbeid. Det jobbes derfor med å utvikle en løsning der lærer for eksempel kan sette separat arbeidstid for skolearbeid og hjemmearbeid.

– Dette er funksjonalitet som mange lærere har etterspurt. Vi undersøker mange ulike løsninger her og ser frem til å kunne gi lærere denne muligheten, sier Magnus Skarphedinsson, plattformansvarlig for Smart Øving i Gyldendal.

---

Vil du finne ut mer om Smart Øving og adaptiv læring? Her finner du mer informasjon.

---

Prøv nye Multi Smart Øving

Du og dine elever kan nå prøve Multi Smart Øving helt gratis i 21 dager. Det er mulig å teste for alle trinn på barneskolen.

Prøv gratis

Bestill

Logo Mso 3