Når man tar på seg uniformen

Qudos

Når man tar på seg uniformen

Når man tar på seg uniformen, får man automatisk en bedre holdning og en raskere gange. Du vet at det er mange oppgaver som står i kø på dagens vakt. Noen av oppgavene er rutinepreget, andre må man ha mye kunnskap og erfaring for å håndtere. Ansvaret er stort!

Nå går vi inn i en tid hvor det er mange ufaglærte vikarer som skal møte helsevesenet for første gang.
De skal ta på seg uniformen, som mange forbinder med kunnskap og kompetanse, uten å ha akkurat det.

I løpet av noen få dager skal de få mange nye inntrykk. Ønsket om å lære, hjelpe og jobbe med mennesker er ofte sterkt, men møtet med virkeligheten kan være overveldende.

Det å plutselig skulle vaske et annet menneske kan oppleves som fremmed og intimt. Du står der fullt påkledd, mens et annet menneske er avkledd, sårbar og fullstendig avhengig av du hjelper han med å ivareta grunnleggende behov. Mange er redde for å gjøre feil eller å være respektløse.

Er det nok tid til at fagpersonene kan lære bort alle de små tingene som de ikke setter ord på i hverdagen? Formidle kunnskapen de har tilegnet seg gjennom utdanning og erfaring? De faglærte har også vært der. De har også vært usikre og redde for å gjøre feil. Har de nok tid til å forberede de ufaglærte på oppgavene de skal utføre?

De ufaglærte skal tilegne seg mye ny kunnskap på kort tid.
Kunnskap om hygiene og smittevern for å forebygge infeksjoner og smittespredning. Smittevern er spesielt viktig nå.  For at de ansatte skal føle seg trygge på jobb må de lære hvordan de kan beskytte seg selv mot smitte, hvordan ta av smittefrakk, maske, briller og hansker på riktig måte slik at de ikke får smitte på arbeidstøy, samt håndhygiene og avfallshåndtering Når de kommer hjem fra endt vakt skal de være trygge på at de ikke smitter sine nærmeste med sykdommer. De må ha kunnskap om hvordan man leirer pasienten for å lette respirasjonen og samtidig forebygge trykksår. Kunnskap om hvordan de skal assistere når en pasient skal spise. En pasient med nedsatt svelgefunksjon har andre behov enn én med god svelgefunksjon. En erfaren hjelpepleier eller sykepleier/vernepleier vurderer slike problemstillinger løpende. De observerer, vurderer og gjennomfører ulike tiltak i ulike situasjoner. Hvordan skal en ufaglært lære dette tilstrekkelig fort? Får de ufaglærte det verktøyet de trenger for å møte oppgavene de står overfor?

Det er ikke tvil om at vi trenger flere hender i helsevesenet – også de ufaglærte, som har et sterkt ønske om å hjelpe. Mange gjør en fantastisk jobb, men hvis vi vil ha flere faglærte, bør vi sørge for at de ufaglærte ønsker å bli i helsevesenet. Bør vi ikke ta dem imot og lære dem opp slik at de faktisk blir gode og trygge i jobben sin? På den måten kan kanskje de ufaglærte i uniform blir til faglærte i uniform!


Av fagredaktør Vibeke Marshall-Arnesen
Qudos - kunnskap helt enkelt

Les mer om Qudos

Sykepleieralene