Nedleggelse av produkter

Dette produktet er dessverre ikke lengre tilgjengelig. Dette skyldes delvis at kravene fra Difi om Universell utforming ikke lar seg tilfredsstille, og delvis at produktet kjøres på programvaren Adobe Flash som ikke lenger støttes av Microsoft og de fleste andre nettlesere.

Vi beklager ulempen dette medfører. Ønsker du å se hvilke andre produkter vi tilbyr, finner du oversikt her: 

Gå til produkter for Grunnskole

Gå til produkter for Videregående 

Dersom du har spørsmål kontakt support@gyldendal.no