Nettressurser til Finansregnskap med analyse

 Elektronisk arbeidsbok

I den elektroniske arbeidsboka finner du oppsett til løsning av oppgavene i læreboka. 

Rettelser i 2. Utgave:

 

9788205472099 300Dpi