Stjernemerkede oppgaver
Læreboken inneholder noen stjernemerkede oppgaver. Løsningsforslag til disse er kun tilgjengelige for forelesere og kursansvarlige. Send en epost til sh@gyldendal.no og oppgi hvilke(t) kurs du er ansvarlig i for å få tilgang til disse løsningsforslagene.