Tett på i ny drakt!

Denne våren kommer suksessen Tett på i ny og revidert utgave.

Norskverket Tett på i ny drakt

Tett på har alltid vært norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter, og dette forsterker vi ytterligere i den reviderte utgaven.

Vi har blant annet:

  • Revidert all tekst med tanke på de nye kjerneelementene og kompetansemålene i faget
  • Gjennomgått og endret alle eksempeltekstene
  • Oppdatert tekstsamlingen, spesielt sakprosatekstene
  • Oppdatert alle oppgavene i verket

----

Lyst på et digitalt skolebesøk på nyåret? Ta kontakt med oss her!

----

Tett på i heldigital utgave

I Skolestudio finner du alle Gyldendals digitale læremidler for videregående, samlet på et sted. I løpet av høsten 2021 vil du finne en heldigital utgave av Tett på i Skolestudio. Den heldigitale utgaven av Tett på vil være heldekkende og du vil finne alt fagstoffet du trenger samlet på et sted. I Skolestudio vil du også finne Smart Bok, den digitale utgaven av papirboka, og Bokstøtte, gratis tilleggsressurser for lærer og elev. 

 

Tett på Ferdigheter

I Skolestudio vil du til skolestart også finne Tett på Ferdigheter, et digitalt øverom der elevene kan trene norskfaglige ferdigheter. Tett på Ferdigheter for norsk består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk. Målet er at elevene skal lære gjennom aktivitet og modellering.

I tillegg kan du som lærer sette sammen ulike oppgaver eller ulike temaer som passer til din klasse eller en enkeltelev, ut ifra hva de har behov for å trenes i. Du kan også sette sammen egne undervisningsopplegg eller læringsstier, for så å dele dette med elever eller kollegaer. På den måten legger Tett på Ferdigheter til rette for samarbeid og å tilpasse ferdighetstreningen til hver enkelt elev. Tett på

Norsk YF

Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter.

Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene.

 

Les mer om Tett på

Bokomslag Mal Tettpå