Ny læreplan og gamle bøker: Hva gjør jeg?

Multi-forfatterne jobbet på spreng siden de nye læreplanene i matematikk ble offentliggjort i november 2019, og nye utgaver av Multi på 1., 2., 3. og 5. trinn stod klare til skolestart 2020. Men mange lærere på 4., 6. og 7. trinn lurer på hva de skal gjøre. Kan vi fortsatt bruke 2. utgaven av Multi? Vi har spurt forfatter Bjørnar Alseth om råd:

- Det er ikke rart skoler og lærere er usikre på dette. Den nye læreplanen er veldig annerledes siden den består av læringsmål sentrert rundt ett eller noen få faglige emner på hvert trinn, noe som kan gjøre det utfordrende å bruke et eldre læreverk. 

- Men det er kanskje litt fleksibilitet i planen likevel?

- Ja, det er det. Udir har poengtert sterkt at læreplanen skal oppfattes som en "minimumsplan". Det er derfor ingenting i veien for å legge til læringsmål. Det gjør vi i 3. utgaven av Multi, både for å gi elevene en god progresjon gjennom de ulike emnene, og for å utvikle dybdeforståelse på tvers av de ulike emnene. Dermed vil det være færre endringer i det faglige innholdet trinn for trinn i 3. utgaven av Multi enn det læreplanen gir inntrykk av. 

- Så det du sier er at andreutgaven faktisk dekker den nye læreplanen ganske godt?

- Lærere som har elever på 4., 6. og 7. trinn kan trygt bruke bøkene til 2. utgaven i en overgangsperiode. På 4. trinn kan det vurderes å jobbe litt ekstra med multiplikasjon og divisjon. På 6. trinn kan det vurderes å jobbe noe med sirkelen. Og på alle trinn bør lærerne i tillegg se på læringsmålet om programmering.

- Og hva med de som skal opp i 5.-klasse eller over på ungdomstrinnet? Kan de uten videre jobbe etter ny læreplan fra neste skoleår?

- Elever som har brukt Multi på 4. trinn er godt forberedt på ny læreplan og klare for 3. utgaven på 5. trinn. Tilsvarende vil elever som har brukt Multi på 7. trinn være godt forberedt til å starte med ny læreplan på ungdomstrinnet.

- Men hvorfor skal man da i det hele tatt investere i et oppdatert læreverk?

- Det er mange grunner! For det første er det endringer i innholdet. Noen emner er lagt til, mens andre er tonet ned eller fjernet. Dessuten flyttes noe stoff til andre trinn. For det andre får vi forfatterne stadig nye ideer som forbedrer undervisningen, både små og store. Noe pønsker vi ut selv, andre ideer er basert på innspill fra lærere eller fra forskning. For eksempel var mange spill, aktiviteter og varierte oppgaver tidligere plassert i Lærerens bok, mens elevbøkene inneholdt mer de tradisjonelle oppgavene. Vi legger nå opp til at utforsking, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid skal prege alle undervisningsøktene. Derfor har vi fordelt oppgaver og aktiviteter som bidrar til det, jevnt gjennom alle bøkene.

- Vil du si at 3. utgave av Multi nesten er et helt nytt læreverk?

- Ja, det vil jeg si. Den nye utgaven av Multi legger opp til endringer i måten det undervises på for å styrke dybdelæring, for eksempel ved å legge mer vekt på å utvikle elevenes evne til utforsking og problemløsning, og til samarbeid og kommunikasjon. Lærere som fortsatt må undervise etter 2. utgave et år til, kan justere undervisningen i den retningen selv, men bruker du den nye utgaven får du dette bakt inn i alle undervisningsøktene.

----

Vil du vite mer?

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan forfatterne har jobbet med å fornye Multi.

Her kan du bla i bøkene.

Her kan du lese mer om Multi i Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø.

----

Relaterte artikler