Nye læremidler til fagfornyelsen

Fagfornyelsen betyr at alle læreplanene i skolen fornyes, for å gjøre de mer relevante for fremtiden. Vi i Gyldendal har fulgt tett læreplanprosessen tett. Vi har revidert noen av våre kjente verk, og andre er helt nye. Vi står nå et et spenn mellom det analoge og det digitale, og vi ønsker derfor å tilrettelegge slik at du som lærer kan finne de ressursene du mener er best for deg og dine elever. Du kan bruke bok, du kan bruke Skolestudio og gå heldigitalt - eller du kan kombinere. Her kan du bla i brosjyrene for barnetrinnet og ungdomstrinnet, for å lære mer om hva Gyldendal gjør til fagfornyelsen.

Relaterte artikler

Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...
Ny lærerside i Smart Øving

Ny lærerside i Smart Øving

Smart Øving er et produkt som er i stadig utvikling. Nå får du enda bedre oversikt over elevenes arbeid og progresjon.