For barnetrinnet

Alle utgivelser til fagfornyelsen

Lurer du på hva Gyldendal kommer med av nye læremidler til fagfornyelsen? Her finner du en komplett utgivelsesplan for 1.–7. trinn og 8.–10. trinn.

Gyldendal har i dag et rikt og dekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1–10, i bokform og digitalt i Skolestudio. Til skolestart 2021 vil også KRLE, praktisk-estetiske fag og fremmedspråk finne sin plass i Skolestudio, enten som egne fag på ungdomstrinnet eller gjennom Salaby på barnetrinnet. 

Barneskole

Fag 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Matematikk              
Multi (papirbøker) 2020 2020 2020 2021 2020 2021 2022
Multi Smart Øving 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Multi Smart Vurdering 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Multi Skolestudio 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021
               
Norsk              
Salto (papirbøker) 2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Salto 1-4 Smart Vurdering 2020 2020 2020 2020 - - -
Salto Skolestudio 2020 2020 2021 2021 2020 2021 2021
               
Engelsk              
Explore (papirbøker) 2020 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Explore Smart Øving - - 2020 2020 2020 2021 2022
Explore Skolestudio 2020 2020 2021 2021 2020 2021 2021
               
Natur- og samfunnsfag 1-4              
Refleks (papirbøker) 2020 2020 2021 2021 - - -
Refleks Skolestudio 2020 2020 2021 2021 - - -
               
Naturfag 5-7              
Refleks (papirbøker) - - - - 2020 2021 2022
Refleks Naturfag Skolestudio - - - - 2020 2021 2021
               
Samfunnsfag 5-7              
Refleks (papirbøker) - - - - 2021 2021 2022
Refleks Samfunnsfag Skolestudio - - - - 2021 2021 2021

Med forbehold om feil og mangler.

 

Skolestudio

Alle fag. Alle trinn.

I skoleåret 2020–21 kan du som lærer benytte deg av all funksjonalitet og alt innhold i Skolestudio helt kostnadsfritt. Elevene kan få 30 dagers gratis prøvetilgang. De aktiverer prøvelisens etter å ha logget inn.

Prøv Skolestudio

Buy Skolestudio

Salaby

Innhold til alle fag på barneskolen

Salaby er et digitalt læringsunivers for  barneskolen. På Salaby.no finner du en mengde ressurser i alle fag på alle trinn. I Salaby-redaksjonen jobber pedagoger, designere, illustratører, programmerere og tekstforfattere tett sammen for å nå vår felles målsetning om at læring skal være gøy.

Finn ut mer

Fagfornyelse Salaby

Ungdomsskole

Fag 8. trinn 9. trinn 10. trinn
Matematikk      
Maximum 2.utgave (papirbøker) 2020 2021 2021
Maximum Smart Øving 2020 2020 2021
Maximum Skolestudio 2020 2021 2021
       
Norsk      
Kontekst 3.utgave (papirbøker) 2020 2020 2020
Kontekst Tekster Skolestudio 2021 2021 2021
Kontekst Ferdigheter Skolestudio 2021 2021 2021
Kontekst Skolestudio 2020 2020 2020
       
Engelsk      
Enter, 2.utgave (papirbøker) 2020 2020 2021
Enter Skolestudio 2020 2020 2021
Enter Basic Skills Skolestudio 2021 2021 2021
       
Naturfag      
Element (papirbøker) 2020 2021 2022
Element Skolestudio 2020 2021 2021
       
Samfunnsfag      
Relevans (papirbøker) 2020 2021 2022
Relevans Skolestudio 2020 2021 2021
       
KRLE      
Horisonter Skolestudio 2021 2021 2021
       
Fremmedspråk      
Tysk: Spitze Skolestudio 2021 2021 2021
Fransk: En Route Skolestudio 2021 2021 2021
Spansk: Amigos Skolestudio 2021 2021 2021
       
Andre fag      
Kroppsøving Skolestudio 2021 2021 2021
Mat og helse Skolestudio 2021 2021 2021
Musikk Skolestudio 2021 2021 2021
Kunst og håndverk Skolestudio 2021 2021 2021
       
Norsk som andrespråk A1 A1-A2 B1
Min norsk (papirbøker) I salg I salg I salg
Min norsk Smart Øving I salg I salg I salg
       

Med forbehold om feil og mangler.

Relaterte artikler

Bla i bøkene digitalt

Bla i bøkene digitalt

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du bla i svært mange av bøkene og aktivere...