Nyhet! Edge 2 Fagrom

Edge 2 Fagrom kommer som et nytt heldigitalt læremiddel for programfaget Engelsk 2, i Skolestudio. Fagrommet vil være åpent og gratis fra august 2022, og skal være heldekkende fra august 2023.

Prøv Edge 2 Fagrom gratis fra skolestart!

Edge 2 Fagrom i Skolestudio vil legge til rette for dybdelæring og utforskende undervisning. I tillegg gir den digitale plattformen lærer mulighet til å følge elevene tett både for å veilede og vurdere.

Lærer

 • Finner et bredt utvalg moduler med relevant og aktuelt innhold
 • Kan tilpasse og dele med elever og kolleger
 • Både tekster, oppgaver til elevene og lærers støttemateriell finnes på ett og samme sted

Elev

 • Fagets pensum er lett å identifisere
 • Får øvet på det viktigste og får ofte umiddelbar tilbakemelding
 • Årets leseliste samles i «Reading portfolio»
 • Hjelper med eksamensforberedelse og underveisvurdering

----

Hva er Skolestudio? Les mer om og bli bedre kjent med Skolestudio.

----

Skjermbilde 2022 05 19 Kl. 09.28.53

Edge 1

Engelsk 1

Edge 1 er et nytt læreverk til fagfornyelsen for programfaget Engelsk 1. I læreverket blir du presentert for både engasjerende tekster og nødvendig ferdighetstrening.

5 grunner til å velge Edge 1

Microsoftteams Image (5)

Digitale fortrinn

 • Ordnett-integrasjon
 • Ordforklaringer på viktige begrep i løpende tekst
 • Lærerveiledning der du trenger den
 • Lenking på tvers i læreverket og ut av læreverket
 • Kurs i Edge 1 tilgjengeliggjøres i Edge 2 Fagrom
 • Det digitale formatet er førende, papir støtter, det vil si at litterære tekster kan skrives ut
 • Individuell tilpasning av pensum

Struktur

 • Venstremenyen angir kapitler/emner
 • Til hvert emne finnes det flere moduler
 • I hver modul finnes det en fremmedtekst og flere aktiviteter som øver reseptive og produktive ferdigheter gjennom tekst, bilder og oppgaver
Skjermbilde 2022 05 20 Kl. 08.43.10

Felles struktur i hvert kapittel

 • Introductory essay skrevet for norske 18-åringer
 • Et utvalg læringsmoduler basert på autentiske tekster i varierte sjangre som alle belyser kapitlets tema
 • Sum up
 • Reading Portfolio
 • Explore - muntlige og skriftlige oppgaver med vurderingsforslag
Skjermbilde 2022 05 19 Kl. 09.38.46

Oppgavestoffet

To-delt

 1. Content, Structure og Language øver reseptive ferdigheter med utgangspunkt i teksten.
 2. Over-to-You øver produktive ferdigheter ved å emulere teksten.

Content

 • Tester forståelse
 • Peker på viktig budskap

Structure

 • Øver kompetanse om struktur på ord/setning/avsnitt/tekst

Language

 • Øver viktig vokabular
 • Øver kjennskap til og bevissthet om stil og formalitet
 • Syntaks, grammatikk, tegnsetting

Over-to-you

 • Aktiverer elever som produsenter, muntlig og skriftlig
 • Elev bes emulere modelltekster
 • Henviser til kurs i grunnleggende ferdigheter
Skjermbilde 2022 05 20 Kl. 12.21.58

----

Ønsker du å være en av de første til å få tilgang til Edge 2 Fagrom? Kontakt oss her.

----