Nyhet!

Fagdag i engelsk for 10. trinn

Forslag til fagdag i engelsk for 10. trinn, tilpasset ny eksamensmodell er nå tilgjengelig i Skolestudio. Du finner innholdet i både Enter Fagrom og i Enter Bokstøtte for deg som bruker bok.

Informasjon om fagdagen

Denne fagdagen fra Enter er laget med eksamensmodellen til LK20 i tankene, og er derfor lagt tett opp mot eksempeloppgavene for eksamen i engelsk på UDIR sine hjemmesider. Fagdagen kan brukes både som eksamenstrening og som vurdering i engelsk.

Fagdagen består av tre hoveddeler: lytting og lesing, kommunikasjon og skriving. I den første delen, lytting og lesing, skal elevene velge mellom flere svaralternativer. Det er ett korrekt svar per spørsmål dersom annet ikke er oppgitt i oppgaveteksten. I de to andre delene av fagdagen skal elevene produsere skriftlig tekst ut fra en gitt oppgave.

Forslag til karakterskala på lese- og lyttedelen følger med som hjelp for faglærer. I UDIR sitt nåværende forslag til vurderingskriterier (per 27.02.2022) er denne delen av eksamen beregnet til ca. 1/3 av karakteren, så faglærer kan ha samme vekting i mente ved karaktersetting av fagdagen. ​

Skjermbilde 2022 03 15 Kl. 15.21.16

Tema

Rasisme og diskriminering er valgt som tema for denne fagdagen. Bakgrunnen for valg av tema er at man gjennom denne innfallsvinkelen treffer store deler av kultur og historie i den engelskspråklige verden, gjennom kolonisering, slavetid, assimilerings- og segregeringspolitikk, frigjøringskamp og protestaksjoner. Det er også et tema som mange elever kjenner til og engasjerer seg i, og som de derfor antakelig har forutsetninger for å kunne skrive om. ​

Forberedelser

Det kreves ingen forkunnskaper hos elevene for å gjennomføre denne fagdagen. Det kan derimot være hensiktsmessig å trene på lytteferdigheter i forkant, slik at elevene er vant til å hente ut informasjon fra muntlig tekst uten å ha skriftlig tekst tilgjengelig som støtte.

Det er ingen forberedelsesdel til denne fagdagen, men faglærer kan likevel gjerne gjennomføre en forberedende dag med engelsk språk og relevant tematikk i fokus. ​

Gjennomføring og nødvendig utstyr

Det bør settes 5 timer til gjennomføring av fagdagen. Oppgavene er ment å løses individuelt.

For gjennomføring av fagdagen bør alle elever ha tilgang til:

  • Datamaskin eller nettbrett med tastatur og lydutgang
  • Hodetelefoner eller ørepropper

 

Se fagdagen i Enter Fagrom

Se fagdagen i Enter Bokstøtte (for bokbrukere)

Enter

Engelsk 8–10

Læreverket Enter får du nå i en helt ny utgave tilpasset nye læreplaner. 

Les mer

Enter Epost1 Mockup

Relaterte artikler

Forslag til årsplan

Forslag til årsplan

Et nytt skoleår er i gang. Her finner du forslag til årsplaner for Enter, engelsk 8-10
#BlackLivesMatter

#BlackLivesMatter

Enter-redaksjonen har laget undervisningsopplegget #BlackLivesMatter med utgangspunkt hendelsen i USA 25. mai 2020...
Enter i ny utgave

Enter i ny utgave

Ny utgave av Enter tar vare på det beste fra tidligere utgave, samtidig som det gjøres endringer i tråd med...
Halloween Activity

Halloween Activity

Halloween er rett rundt hjørne. Hva er da bedre enn en spennende og litt skummel novelle?
Plagiarism or not?

Plagiarism or not?

I disse tentamens- og eksamenstider er det lurt å ta en runde med elevene på kildebruk.