Nytt engelskverk: Enter 8-10

Enter er Gyldendals nye engelskverk for ungdomstrinnet.

"Liker at Enter har tekster i ulike sjangre med god variasjon i aktivitetene knyttet til de ulike tekstene. Flott at dere fokuserer på grunnleggende ferdigheter i Basic Skills"   Marit Lysne, lærer

   

Enter er Gyldendals helt nye engelskverk for ungdomstrinnet,og 8. trinn ble lansert våren 2015.
I arbeidet mot et ferdig læreverk har vi samarbeidet tett med lærere gjennom hele prosessen. 
Slik sikrer vi at Enter er et praktisk og engasjerende verktøy som gir elevene bedre læring.

Enter inneholder temaer og tekster som treffer rett i elevhjertet og gjør engelskfaget spennende. Det fokuseres på kreative oppgaver som fremmer muntlig aktivitet. Tilbakemeldinger fra lærere og elever som har bidratt i utviklingen av Enter er at dette er noe de gleder seg til!

     

I tillegg kan Enter by på:

- mange, varierte oppgaver med innbakt lesestrategi
- all grammatikk og språkinnlæring i kontekst
- grunnleggende ferdigheter på fagets premisser
- tydelig fokus på vurdering for læring
- enestående digital støtte  

   

Enter består av Learner's Book og en egen grammatikkbok, Basic Skills. Mens Learner's Book 8, 9 og 10 er årtrinnsbøker, er Basic Skills 8-10 en bok som følger eleven gjennom alle tre årene på ungdomsskolen. Ved at grammatikk- og språkstoffet er samlet i en egen bok, er det mulig å drive en fleksibel engelskundervisning og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Enter Learner's Book og Basic Skills er utviklet i tett samspill og utfyller hverandre på en måte som gjør det enklere å arbeide dypere og mer variert med engelsk.

I tillegg tilbyr Enter Teacher's Book og Read and Write, samt de digitale læremidlene Smart Tavle og Smartbok.

Relaterte artikler

Enter i ny utgave

Enter i ny utgave

Ny utgave av Enter tar vare på det beste fra tidligere utgave, samtidig som det gjøres endringer i tråd med...
Halloween Activity

Halloween Activity

Halloween er rett rundt hjørne. Hva er da bedre enn en spennende og litt skummel novelle?
Plagiarism or not?

Plagiarism or not?

I disse tentamens- og eksamenstider er det lurt å ta en runde med elevene på kildebruk.