Om Zoom

Zoom 8-10, Samfunnskunnskap  – samfunnskunnskap slik du aldri har sett det før.

Zoom 8-10, Samfunnskunnskap

Zoom er et Bok+Nett-læreverk hvor boken og nettressursen sammen dekker læreplanen for samfunnskunnskap på ungdomstrinnet.

• Elevboken brukes i klasserommet når nye temaer blir introdusert. Bokens funksjon er å engasjere og å dra elevene inn i temaene.

• Nettsidene er utfyllende og fordypende. Her er nok av utfordringer for elevene.

• Læreverket starter med kapittelet "Jeg" og slutter med Universet. Slik «zoomes» det ut gjennom 26 kapitler hvor de viktigste samfunnskunnskapelige institusjoner og temaer behandles.

• Boken har magasinpreg hvor det er lagt stor vekt på innholdsrike bilder og lettfattelige tekster. Intervjuer og personlige historier levendegjør tematikken.