Zoom 8-10, Samfunnskunnskap

• Elevboken brukes i klasserommet når nye temaer blir introdu sert. Bokens funksjon er å engasjere og å dra elevene inn i temaene.
• Nettsidene er utfyllende og fordypende. Her er nok av utfordringer for elevene.
• Læreverket starter med kapittelet Jeg, og slutter med Universet. Slik «zoomes» det ut gjennom 26 kapitler hvor de viktigste samfunnskunnskaplige institusjoner og temaer behandles.
• Boken har magasinpreg hvor det er lagt stor vekt på innholdsrike bilder og lettfattelige tekster. Intervjuer og personlige historier levendegjør tematikken.