Organisasjon og ledelse - digital fagbok

Kunnskapen om hvordan organisasjoner fungerer, og hva som skal til for å skape gode og effektive arbeidsplasser.

Denne digitale fagboken skrevet av Ståle Einarsen, Øyvind Lund Martinsen og Anders Skogstad gir en grundig innføring i faget organisasjon og ledelse. Temaene i boken har det til felles at de alle belyser områder som har stor betydning for motivasjon, læring, utvikling, effektivitet og trivsel i arbeidslivet.

Kunnskap om individet og den enkelte arbeidstaker finner du i del 1. Del 2 handler om grupper og samhandling individer imellom. Temaer på organisasjonsnivået er samlet i del 3, mens del 4 tar for seg viktige samfunnsmessige forhold og krav med betydning for organisasjoners virke.

Den digitale fagboken inneholder de samme kapitlene som i papirversjonen av boken og i tillegg får du videoer, case og multiple choice-oppgaver til alle kapitlene.

Pris: 299 (for tilgang i 6 mnd)

ISBN: 9788205509245

Gå til digital fagbok

Organisasjon-og-ledelse-digital-fagbok