Personvern

Vi er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte.

I forbindelse med lagring av elevdata oppstår det viktige spørsmål om datasikkerhet og personvern. Gyldendal Undervisning er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte. Vi har derfor utviklet retningslinjer som vi arbeider ut fra når vi utvikler neste generasjon læremidler.

  1. Elevdata skal aldri deles  Gyldendal skal aldri dele personlig elevdata uten eksplisitt samtykke fra skoleeier eller skoleledelse.
  2. Elevdata skal kun brukes til å forbedre læringen  Vi er opptatt av at informasjonen som lagres kun skal brukes til å gjøre undervisningen bedre og læringsutbyttet større for elevene. Vi lagrer ikke mer informasjon enn det som er nødvendig for å nå disse målene.
  3. Elevdata vil bli grundig beskyttet Alle elevdata blir anonymisert i våre systemer. På samme måte som at helsesektoren lagrer journaler på en sikker måte, sørger vi, som en del av utdanningssektoren, for at denne type data blir håndtert på en grundig og trygg måte.  
  4. Forskning Hvis elevdata skal brukes til forskningsøyemed, vil dette dreie seg om aggregert informasjon fra flere elever, være anonymisert og ikke mulig å knytte til bestemte elever. Dersom ikke-anonymisert elevdata skal kunne brukes til eksempelvis forskning på læring av matematikk, kan dette bare skje gjennom avtale med den enkelte skoleeier eller skoleledelse.