Prøv Fagrommet til Oppvekst Vg3 gratis − noe er klart fra skolestart!

Oppvekst Vg3 skal utvikles gjennom skoleåret 2022–2023 til å bli et heldigitalt læremiddel for Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag. Allerede nå til skolestart vil et par kapitler være klar til bruk og utprøving. Oppvekst Vg3 passer for praksiskandidater, for lærlinger i Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og for elever i Vg1 og Vg2 i YFF (yrkesfaglig fordypning) i barne- og ungdomsarbeiderfag.

På startsiden «Om Oppvelkst Vg3» får du informasjon om Oppvekst Vg3. Her vil vi blant annet holde deg oppdatert om kommende kapitler. I modulen til høyre finner du informasjon om hvordan du kan gi oss tilbakemeldinger. Fortell oss gjerne hvordan du opplever at læreverket virker!

Skjermbilde 2022 06 20 Kl. 09.27.51

Strukturen i læreverket

Venstremenyen

Venstremenyen viser kapitlene, og fagstoffet er strukturert ut fra de 26 Vg3-kompetansemålene, med ett kapittel for hvert av målene. Hvilke kapitler som ligger ute, ser du ved at det er et foto på kapitlet i venstremenyen.

Det vil også bli noen kapitler som omhandler tema utenom Vg3-kompetansemålene blant annet:

«Å lære å lære» og «Utviklingspsykologi»

Skjermbilde 2022 06 20 Kl. 13.53.47

Når du velger et kapittel i venstremenyen (her kapittel 6) ser det slik ut:

Skjermbilde 2022 06 20 Kl. 14.45.55

Alle kapitlene har en felles struktur:

  • Kapittelstart med blant annet Vg3-kompetansemålet, og relevante Vg2-mål
  • Fagtekster, i 2-6 moduler som samlet dekker kompetansemål
  • Kapittelslutt med oppgaver for hele kapitlet og på tvers av kapittel

Kapittelstart

Når du klikker på modulen «Kapittelstart: Hva skal jeg lære?», kommer dette opp (bilde til venstre).

Her finner du Vg3-målet, relevant Vg2-mål, læringspunkter, relevante fagord i kapitlet og kilder. I tillegg kommer aktiverende oppgaver og et tankekart der Vg3-målet blir koplet til relevante tema i kjerneelementene og i de tverrfaglige temaene.

 

Skjermbilde 2022 06 20 Kl. 14.50.14

Fagtekster

Når du klikker på en fagtekstmodul (her «Sosial kompetanse»), ser det slik ut (bilde til venstre).

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.24.07

Her ser du at temaet sosial kompetanse er inndelt i: «Hva er sosial kompetanse?», «Hvorfor er sosial kompetanse viktig?» og «Hvordan får barn sosial kompetanse?».

I tillegg inneholder fagtekstmodulen «Hovedpunkter», «Kontrollspørsmål» og «Interaktiv oppgave».

Når du klikker på en av fagtekstene (her «Hva er sosial kompetanse?», kommer denne høyremenyen og fagteksten opp:

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.25.31

Ord som er markert med gult, har ordforklaringer som vises når du tar markøren over ordet.

Fagteksten inneholder også eksempler fra praksis med refleksjon – som bidrar til dybdelæring:

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.27.31

og bilder:

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.28.27

Kapittelslutt

Modulene «Kapittelslutt» inneholder oppgaver som bidrar til dybdelæring på to plan.

Først finner du oppgaver som går på tvers av det aktuelle kapitlet. Disse støtter eleven i å se sammenhenger på tvers av fagtekstene og i å få en helhetlig forståelse av kompetansemålet.

Videre finner du oppgaver som går på tvers av kapitlene. Disse bidrar til videre dybdelæring ved at de peker på sammenhenger på tvers av kompetansemålene – noe som er viktig både til eksamen og i hverdagssituasjoner på jobb.

Elevene kan svare på oppgavene rett i svarboksene – og svarene blir lagret.

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.30.24

Fagrom er en del av Skolestudio. Hva er Skolestudio? Les mer om og bli bedre kjent med Skolestudio.

Ønsker du å være en av de første til å få tilgang til Oppvekst Vg3? Kontakt oss her.