Prøv Oppvekst Vg3 Fagrom gratis

Oppvekst Vg3 skal utvikles gjennom skoleåret 2022–2023 til å bli et heldigitalt læremiddel for Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfag. Allerede nå til skolestart vil et par kapitler være klar til bruk og utprøving. Oppvekst Vg3 passer for praksiskandidater, for lærlinger i Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og for elever i Vg1 og Vg2 i YFF (yrkesfaglig fordypning) i barne- og ungdomsarbeiderfag.

Strukturen i læreverket

Startsiden og venstremenyen

Fagstoffet er strukturert ut fra de 26 Vg3-kompetansemålene, med ett kapittel for hvert av målene.

I venstremenyen ser du alle kapittel.

Hvilke kapitler som ligger ute, ser du ved at det er et foto på kapitlet i venstremenyen.

Det vil også bli noen kapitler som omhandler tema utenom Vg3-kompetansemålene blant annet: «Å lære å lære» og «Utviklingspsykologi»

Logg inn og prøv Oppvekst Vg3 Fagrom gratis

Skjermbilde 2022 06 20 Kl. 09.20.41

I kapittelet «Om Oppvekst Vg3» (øverst til venstre) får du informasjon om Oppvekst Vg3. Her vil vi blant annet holde deg oppdatert om kommende kapitler.

I modulen til høyre finner du informasjon om hvordan du kan gi oss tilbakemeldinger. Fortell oss gjerne hvordan du opplever at læreverket virker!

Inne i et kapittel

Når du åpner et kapittel i venstremenyen (her kapittel 6) ser det slik ut:

Skjermbilde 2022 06 20 Kl. 14.45.55

Alle kapitlene har en felles struktur:

  • Kapittelstart med blant annet Vg3-kompetansemålet, og relevante Vg2-mål
  • Fagtekster, i 2-6 moduler som samlet dekker kompetansemål
  • Kapittelslutt med oppgaver for hele kapitlet og på tvers av kapittel

Kapittelstart

Når du klikker på modulen «Kapittelstart: Hva skal jeg lære?», kommer dette opp:

Skjermbilde 2022 06 20 Kl. 14.50.14

Her finner du Vg3-målet, relevant Vg2-mål, læringspunkter, relevante fagord i kapitlet og kilder. I tillegg kommer aktiverende oppgaver og et tankekart der Vg3-målet blir koplet til relevante tema i kjerneelementene og i de tverrfaglige temaene.

Fagtekstmoduler

Når du klikker på en fagtekstmodul (her «Sosial kompetanse»), ser det slik ut:

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.24.07

Her ser du at temaet sosial kompetanse er inndelt i: «Hva er sosial kompetanse?», «Hvorfor er sosial kompetanse viktig?» og «Hvordan får barn sosial kompetanse?».

I tillegg inneholder fagtekstmodulen «Hovedpunkter», «Kontrollspørsmål» og «Interaktiv oppgave».

Når du klikker på en av fagtekstene (her «Hva er sosial kompetanse?», ser det slik ut:

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.25.31

Høyremenyen viser leseren hvordan teksten er bygd opp. Den gir oversikt, og påminninger om det viktigste innholdet i kapittelet.

Ord som er markert med gult, har ordforklaringer som vises når du tar markøren over ordet.

Fagteksten inneholder også bilder og eksempler fra praksis med refleksjon – som bidrar til dybdelæring:

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.27.31

Kapittelslutt

Skjermbilde 2022 06 21 Kl. 09.30.24

Modulene «Kapittelslutt» inneholder oppgaver som bidrar til dybdelæring på to plan.

Først finner du oppgaver som går på tvers av det aktuelle kapitlet. Disse støtter eleven i å se sammenhenger på tvers av fagtekstene og i å få en helhetlig forståelse av kompetansemålet.

Videre finner du oppgaver som går på tvers av kapitlene. Disse bidrar til videre dybdelæring ved at de peker på sammenhenger på tvers av kompetansemålene – noe som er viktig både til eksamen og i hverdagssituasjoner på jobb.

Elevene kan svare på oppgavene rett i svarboksene – og svarene blir lagret.

Logg inn og prøv Oppvekst Vg3 Fagrom gratis

Fagrom er en del av Skolestudio. Hva er Skolestudio? Les mer om og bli bedre kjent med Skolestudio.

Ønsker du å komme med innspill? Ta kontakt med redaktør Torill Eide: torill.eide@gyldendal.no eller Randi Ulven Hushovd randi.hushovd@gyldendal.no

Relaterte artikler

Nyhet! Edge 2 Fagrom

Nyhet! Edge 2 Fagrom

Edge 2 Fagrom kommer som et nytt heldigitalt læremiddel for programfaget Engelsk 2, i Skolestudio. Fagrommet er være...
Når naturfag gir mening!

Når naturfag gir mening!

Trenger man naturfag for å bli kokk? Eller snekker? Klart det! sier Fagfornyelsen, som sørger for at elever på...
Explaining Edge

Explaining Edge

Are you curious about our thoughts behind the selection of texts in Edge? Listen to the authors explain the reasons...
Praktisk og populær engelsk

Praktisk og populær engelsk

- Ved starten av skoleåret møter jeg ofte spørsmålet «Hvorfor må vi ha engelsk på yrkesfag?», men etter kort tid er...