Profesjonsveiledning

Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning

- Idealene om å være en god og støttende veileder er sterkt til stede når profesjonsutøvere tar på seg oppgaven om å veilede kollegaer og studenter på egen arbeidsplass, sier Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla, som gjennom mange år har arbeidet med forskning og undervisning i det veiledningsfaglige feltet.

Les mer om boken her

- Idealene om å være en god og støttende veileder er sterkt til stede når profesjonsutøvere tar på seg oppgaven om å veilede kollegaer og studenter på egen arbeidsplass, sier Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla, som gjennom mange år har arbeidet med forskning og undervisning i det veiledningsfaglige feltet. De tre redaktørene fremhever poenget med at det gjelder å ikke gi opp når veiledningen viser seg å by på uforutsette utfordringer, og de vektlegger at ikke alle utfordringer verken kan eller skal ryddes til side. 

-Du må stå i det, sier de, og påpeker at det uløselige må være til stede i etiske vurderinger. Å møte veisøkers erfaringer og tenkning, krever sensitivitet og oppmerksomhet mot kontinuerlige skjønnsvurderinger. De sier videre at de har gitt boken tittelen Tillit, tenkning og trøbbel fordi de søker å unngå å skyggelegge problematikker og spenninger som oppstår når profesjonsutøvere tar ansvar for å veilede hverandre. 

-Boken kan leses som en kontinuerlig oppfordring til å være oppmerksom på spenninger som oppstår i profesjonsveiledning, understreker Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla.

En tverrprofesjonell bok

Redaktørene har samlet forfattere som beveger seg på tvers av profesjoner, og i hver sitt kapittel peker de på mulighetsrom ved veiledning på tross av at tillit og tenkning aldri opptrer uten trøbbel. De tolv kapitlene i boken tilbyr faglige resonnementer der standardiserte og teknikkstyrte metoder kommer til kort. Sammensetningen av kapittelforfatterne gjør at veiledningen beskrives gjennom mangfoldige prosesser. Som leser vil du møte eksempler fra forskningsstudier i profesjonsveiledning og få innblikk i veiledning av lærere med ansvar for barn, elever og studenter i ulike utdanningsinstitusjoner innenfor både barnehage, grunnskole og videregående skole. Du vil møte eksempler fra sykepleiere med ansvar for pasienter og studenter på sykehus, og fra vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren med ansvar for veiledningsfaglige prosesser.

Boken beskriver profesjonsveiledning som sensitive og etiske møter, og utforsker dilemmaer som står på spill når mennesker møtes for å dele, drøfte og lære av hverandre. Som leser vil du oppdage at kapitlene i boken beskriver både individuelle, kollektive og kontekstfokuserte dimensjoner, der det for eksempel stilles spørsmål om veiledning er en egen samtaleform og om kollegaer kollektivt kan utvikle arbeidsformer som virker veiledende.

-Tematikken i boken er aktuell, sier redaktørene, fordi tillit, tenkning og trøbbel er produktive forhold som alltid står på spill når profesjonsutøvere møtes til veiledning.

Til deg som tar ansvar for å veilede

Dette er en bok for alle som tar ansvar for å veilede både kollegaer og studenter, og for de som søker å kvalifisere seg til å utøve profesjonsveiledning. Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning henvender seg til studenter, nyutdannede og erfarne yrkesutøvere som søker å utvide grunnlaget for profesjonsveiledning. Samlet bidrar boken til å utvide det veiledningsfaglige kunnskapsfeltet gjennom å problematisere og nyansere sammensatte og vanskelige vurderinger under profesjonsveiledning.

Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla har skrevet boken i samarbeid med kapittelforfatterne Magritt Lundestad, Liv Berit Fagerli, Ingrid Femdal, Beate Lund, Magne Skibsted Jensen, Gunnar Aronsson, Knut Omholt, Karin Alnervik, Anne Beate Reinertsen og Roger Sträng. Forfatterne har i samarbeid skapt mulighet til å bringe inn forskning og erfaring fra ulike universitet og høgskoler i både Norge og Sverige, og ikke minst, fra ulike profesjoner og profesjonsutdanninger.

Relevante utgivelser

Relaterte artikler

50 år uten homoparagraf

50 år uten homoparagraf

– Det er viktig å markere jubileet for opphevingen av «homoparagrafen», og at vi ikke tar den og andre seire for...
Boktips i anledning Pride

Boktips i anledning Pride

Hurra for kjærligheten! Vi anbefaler bøker til ungdom og voksne som er perfekte nå i juni, og resten av året. Du kan...