Profesjonsveiledning

Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning

- Idealene om å være en god og støttende veileder er sterkt til stede når profesjonsutøvere tar på seg oppgaven om å veilede kollegaer og studenter på egen arbeidsplass, sier Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla, som gjennom mange år har arbeidet med forskning og undervisning i det veiledningsfaglige feltet.

Les mer om boken her

- Idealene om å være en god og støttende veileder er sterkt til stede når profesjonsutøvere tar på seg oppgaven om å veilede kollegaer og studenter på egen arbeidsplass, sier Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla, som gjennom mange år har arbeidet med forskning og undervisning i det veiledningsfaglige feltet. De tre redaktørene fremhever poenget med at det gjelder å ikke gi opp når veiledningen viser seg å by på uforutsette utfordringer, og de vektlegger at ikke alle utfordringer verken kan eller skal ryddes til side. 

-Du må stå i det, sier de, og påpeker at det uløselige må være til stede i etiske vurderinger. Å møte veisøkers erfaringer og tenkning, krever sensitivitet og oppmerksomhet mot kontinuerlige skjønnsvurderinger. De sier videre at de har gitt boken tittelen Tillit, tenkning og trøbbel fordi de søker å unngå å skyggelegge problematikker og spenninger som oppstår når profesjonsutøvere tar ansvar for å veilede hverandre. 

-Boken kan leses som en kontinuerlig oppfordring til å være oppmerksom på spenninger som oppstår i profesjonsveiledning, understreker Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla.

En tverrprofesjonell bok

Redaktørene har samlet forfattere som beveger seg på tvers av profesjoner, og i hver sitt kapittel peker de på mulighetsrom ved veiledning på tross av at tillit og tenkning aldri opptrer uten trøbbel. De tolv kapitlene i boken tilbyr faglige resonnementer der standardiserte og teknikkstyrte metoder kommer til kort. Sammensetningen av kapittelforfatterne gjør at veiledningen beskrives gjennom mangfoldige prosesser. Som leser vil du møte eksempler fra forskningsstudier i profesjonsveiledning og få innblikk i veiledning av lærere med ansvar for barn, elever og studenter i ulike utdanningsinstitusjoner innenfor både barnehage, grunnskole og videregående skole. Du vil møte eksempler fra sykepleiere med ansvar for pasienter og studenter på sykehus, og fra vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren med ansvar for veiledningsfaglige prosesser.

Boken beskriver profesjonsveiledning som sensitive og etiske møter, og utforsker dilemmaer som står på spill når mennesker møtes for å dele, drøfte og lære av hverandre. Som leser vil du oppdage at kapitlene i boken beskriver både individuelle, kollektive og kontekstfokuserte dimensjoner, der det for eksempel stilles spørsmål om veiledning er en egen samtaleform og om kollegaer kollektivt kan utvikle arbeidsformer som virker veiledende.

-Tematikken i boken er aktuell, sier redaktørene, fordi tillit, tenkning og trøbbel er produktive forhold som alltid står på spill når profesjonsutøvere møtes til veiledning.

Til deg som tar ansvar for å veilede

Dette er en bok for alle som tar ansvar for å veilede både kollegaer og studenter, og for de som søker å kvalifisere seg til å utøve profesjonsveiledning. Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning henvender seg til studenter, nyutdannede og erfarne yrkesutøvere som søker å utvide grunnlaget for profesjonsveiledning. Samlet bidrar boken til å utvide det veiledningsfaglige kunnskapsfeltet gjennom å problematisere og nyansere sammensatte og vanskelige vurderinger under profesjonsveiledning.

Ann Sofi Larsen, Geir Luthen og Bente Ulla har skrevet boken i samarbeid med kapittelforfatterne Magritt Lundestad, Liv Berit Fagerli, Ingrid Femdal, Beate Lund, Magne Skibsted Jensen, Gunnar Aronsson, Knut Omholt, Karin Alnervik, Anne Beate Reinertsen og Roger Sträng. Forfatterne har i samarbeid skapt mulighet til å bringe inn forskning og erfaring fra ulike universitet og høgskoler i både Norge og Sverige, og ikke minst, fra ulike profesjoner og profesjonsutdanninger.

Relevante utgivelser

Relaterte artikler

Pandemi og makroøkonomi

Pandemi og makroøkonomi

Vårens pandemi har både kommet som et sjokk på landenes økonomier og på makroøkonomer som prøver å forstå og...
Å leve med usikkerhet

Å leve med usikkerhet

Når barn nå skal tilbake i barnehage og skole, utfordres vårt behov for kontroll. Men for at dugnaden skal virke er...