Manual om emosjonell prosessering av traumer endelig på norsk

Av Turbo Kommunikasjon v/ Annette Münch

Prolonged exposure therapy er en evidensbasert behandlingsmetode for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Nå utgis manualen på norsk.

Tina Haugen er psykologspesialist ved Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS og har vært fagkonsulent for oversettelsen av boken «PTSD – Emosjonell prosessering av traumatiske erfaringer».

Kollegaene mine og jeg har benyttet prolonged exposure (PE) systematisk siden 2016, og ser at pasientene har godt utbytte av tilnærmingen. Klinikere rundt om i landet har uttrykt nysgjerrighet for PE, men har kanskje latt seg stoppe av at manualen og de tilhørende skjemaene til pasientene foreløpig kun har vært tilgjengelig på engelsk, forklarer Haugen.

Dette håper Tina Haugen at vil endre seg fremover: – PE er en evidensbasert, vitenskapelig behandlingsmetode. Metoden er mest studert og kommer best ut i effektstudier om behandling av PTSD. Nå blir metoden forhåpentligvis også mer utbredt i Norge, sier hun.

Bryter vane med unnvikelse

Manualen som nå utgis på norsk, er en revidert utgave av den opprinnelige manualen som kom i 2007. Den tar tak i en av de mest grunnleggende og opprettholdende faktorene ved PTSD: Unnvikelse.

– PE er opptatt av at pasienten bryter vanen med å unnvike alt som er traumerelatert. Det kan være minner, tanker, situasjoner, personer, ting og følelser knyttet til traumet. Unnvikelser er både roten til PTSD og årsaken til at den opprettholdes i mange tiår, forklarer Haugen.

Ved å bryte vanen med å unnvike får pasienten nye erfaringer om at det ikke er farlig å ha tanker, følelser eller minner knyttet til traumet, og opplever å mestre det å forholde seg til egne traumeerfaringer. Minnene blir organisert på en ny måte når de forholder seg mer aktivt til dem, og det lar dem ta stilling til det som har skjedd fra et nytt perspektiv.

– Dette er unikt. Ved å hjelpe menneskene med å konfrontere traumeminnene sine, kan de få økt mestringsfølelse, selvkontroll, livskvalitet og funksjonsnivå i hverdagen, mener Haugen.

Krever ikke «spesialistkompetanse»

Klinikere som ønsker å prøve ut metoden, finner forslag til behandlingsforløp i manualen. Teksten inneholder konkrete tips og råd til hva som kan sies og gjøres, og i hvilken rekkefølge. I tillegg adresseres ulike problemer man kan møte på, og hvordan disse løses. Det er fullt mulig å skreddersy behandling med PE, men man kan også plukke ut enkelte elementer fra PE og kombinere disse med andre metoder.

– Det arrangeres også workshops for dem som vil lære mer, forteller Haugen.

Hun understreker at det ikke krever ekstraordinær kompetanse for å lære seg PE, men det forutsetter grunnleggende kunnskap om kognitiv atferdsterapi og kjennskap til pasientgruppa.

– Jeg vil også anbefale metoden til studenter og nyutdannede, sier hun.

Spisset behandling mot PTSD

Som fagkonsulent på manualen har Tina Haugen jobbet tett med oversetteren. Hun har kommentert både faglige og tekniske begreper, samt meningsinnholdet.

– På originalspråket blir det ofte brukt metaforer som ikke gir mening på norsk, som vi måtte finne gode erstatninger til, forklarer Haugen.

I tillegg oppdaget hun at noen av fagbegrepene rett og slett ikke eksisterte på norsk, eksempelvis ordet «perceived perpetration».

– Det er alltid litt skummelt å skulle være den som definerer nye begrep, så i dette tilfellet la jeg problemstillingen ut i en psykologgruppe på Facebook, og fikk mange tips fra psykologer rundt om i landet. Vi landet på «opplevd ugjerning», forteller hun.

Nå håper hun at metoden blir tatt i bruk av flere klinikere.

– Mange tusen mennesker i Norge har til enhver tid PTSD, og all forskning tyder på at behandling med metoder som er spisset for å redusere PTSD er nettopp det disse pasientene trenger. Derfor er det viktig at flest mulig metoder og verktøy gjøres tilgjengelig på norsk, avslutter Haugen.

Forfatter Tina Haugen

Utgivelser

Relaterte artikler