Qudos: e-læring og kurs

Med Qudos bruker du mindre tid på opplæring og mer tid der din kompetanse virkelig betyr noe. Løsningen gir kurstildelere og -deltakere full oversikt over progresjon og gjennomføring.

Kontakt oss for mer informasjon

Qudos er et digitalt verktøy for fagutvikling

- et bredt utvalg av e-læringskurs til helsepersonell

E-læringskurs for fagpersoner og yrkesutøvere
Kursplattformen har et bredt utvalg e-læringskurs for helsepersonell. Qudos har kurs for sykepleiere, assistenter, faglærte, ledere og fagutviklere. I Qudos kan e-læringskurs gjennomføres og dokumenteres på en enkel, tidseffektiv og trygg måte.

Innhold og pedagogisk formidling:
Qudos består av e-læringskurs som samler aktuelt fagstoff. Kursinnhold, video og oppgaver er basert på den nyeste kunnskapen. Teoriene settes i sammenheng med aktuelle case, refleksjonsoppgaver og reelle problemstillinger.

Kursdeltagerne får full oversikt over egen progresjon og gjennomføring.

Oversikt og planlegging:
Ved å implementere Qudos får ledere muligheten til å skreddersy og planlegge opplæringspakker og kompetanseheving for hver enkelt ansatt, - og for grupper. Du kan se progresjon og resultater, - og derved ha muligheten til å støtte og motivere ansatte etter behov.

Rapportering og dokumentasjon:
Lederverktøyet i Qudos gir ledere få full oversikt over ansattes kompetanseutvikling. Det bidrar til enklere, sikrere og tryggere arbeidshverdag. Som leder kan du enkelt hente ut rapporter over beståtte kurs. Nyansatte kan ta kurs hjemme og derved frigi mer tid til praktisk opplæring i avdelingen.

Pasientsikkerhet:
Med Qudos kan dere jobbe kontinuerlig med kompetanseutvikling for å ivareta pasientsikkerhet.

I Qudos finnes det mange kurs. Eksempler på disse er: Legemiddelhåndtering, førstehjelp, smittevern og dokumentasjon. Hvert kurs avsluttes med en kurstest. Det er egen eksamen i kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere og assistenter.

Fornøyde ansatte er verdi for arbeidsgiver:
Vis dine ansatte at du verdsetter dem ved å tilby mulighet for videreutvikling og kompetanseheving ved e-læring i Qudos. Med våre e-læringskurs får ansatte faglig påfyll og ny kunnskap, noe som gir økt fagkompetanse og trygghet i arbeidssituasjoner.

FULL OVERSIKT - Løsningen gir kurstildelere og -deltakere full oversikt over progresjon og gjennomføring

Gi dine ansatte verktøyene til en enklere, sikrere og tryggere hverdag

Les mer her

Qudos Pc