Refleks naturfag

Hva skjer med stoffene i et tent stearinlys?

Vi nærmer oss desember, og med det lysenes høytid! Vi tenner fire lys i kveld og ser dem brenne ned, men hvor blir egentlig stearinen i lyset av?

Kjemisk reaksjon - når atomer bytter plass

I Refleks 6 naturfag er det et spennende forsøk med stearinlys, der elevene finner ut nettopp dette: hva som er årsaken til et kjemisk forsvinningsnummer vi alle har sett, men kanskje aldri tenkt over!

Refleks 6 naturfag utgis til skolestart 2021, og der finner dere dette og mange andre spennende forsøk og aktiviteter! Det er bare å glede seg

Smoke 4832392 1920

I kjemiske reaksjoner kan du observere at det dannes nye stoffer. Men de usynlige atomene, hva skjer egentlig med dem i en kjemisk reaksjon?

En kjemisk reaksjon er en ombygging

For å forstå hva som skjer i en kjemisk reaksjon, kan vi se for oss atomene som byggeklosser. I en kjemisk reaksjon er det ingen atomer som forsvinner, de bare bytter plass med hverandre. Da dannes det nye stoffer.

Skjer det en kjemisk reaksjon når et stearinlys brenner?

Tenk tilbake på hva du har lært om kjennetegn på en kjemisk reaksjon. Temperaturforandring, gassdannelse og fargeforandring er blant observasjonene du kan gjøre når det dannes nye stoffer. Skjer det en kjemisk reaksjon når et stearinlys brenner? Hvis du holder hånden nærme flammen, kan du kjenne varmen. Altså skjer det en temperaturforandring. Men vi kan ikke se noen fargeforandring. Vi kan heller ikke se noen gassdannelse, slik som i glasset med eddik og bakepulver. Likevel skjer det en gassdannelse når stearin brenner. Dermed skjer det en kjemisk reaksjon. Alle kjennetegnene er ikke nødvendig å observere for at det skal være en kjemisk reaksjon.

Shutterstock 1358641829

Det dannes nye stoffer når stearin brenner

Stearinen blir etter hvert borte. Dette kan vi observere Men hvor blir stearinen av? Stearin er et stoff som er satt sammen av flere forskjellige atomer. Stearin består av karbonatomer, oksygenatomer og hydrgenatomer.  Når vi tenner på stearinen, så bytter atomene plass og det dannes nye stoffer. Husker du at vi kan bruke legoklosser som modeller for atomer? Tenk deg at du bygger et tårn av legoklosser, river det ned og bygger opp noe nytt med de samme klossene. På samme måte bytter atomene plass og binder seg sammen på nye måter når man tenner lyset. Nye stoffer oppstår. I ombyggingen reagerer stearin med oksygengassen i luften, og det dannes vanndamp og karbondioksid. Vanndamp og karbondioksid er gasser, som blander seg med lufta rundt lyset.

Stearinen blir borte, men atomene forsvinner ikke

Som du nå vet, så forsvinner mye av stearinen i lyset når det har brent ei stund. Før reaksjonen bestod lyset av det faste stoffet stearin, og etter reaksjonen har det i stedet blitt dannet gasser. Disse gassene kan vi ikke se. Atomene i stearin forsvinner ikke, men vanndampen og karbondioksidgassen som dannes når man tenner på stearinen, er usynlig.  Selv om gassene er usynlige, kan man se at bakgrunnen «dirrer» hvis man ser på lufta rett over flammen. Her er det de varme gassene som har blitt dannet, som blander seg med lufta. Stoffene i stearinlyset går over fra å være fast stoff, til å bli nye stoffer i gassfase. Alle atomene fra stearinet og oksygengassen i lufta finnes i den usynlige gassen.

Refleks

Naturfag og samfunnsfag 1-7

Refleks er et helt nytt læreverk i samfunnsfag og naturfag. Gjennom utforsking og refleksjon oppdager elevene samspillet mellom naturen og samfunnet. 

Les mer

Refleks 6 (3)

Oppgaver:

  1.  Hvilke atomer finnes i et stearinlys?
  2.  Hvor har det blitt av stearinlyset når det er nedbrent?
  3.  Fins det gasser som kan gå over til å bli fast stoff?

 

 


Relaterte artikler

Webinar: Refleks

Webinar: Refleks

Her kan du se det siste webinaret om hvordan Refleks er bygget opp og om Refleks Skolestudio
100 prosent læring

100 prosent læring

Gunnhild Aasprang vil at barn skal få lov til å leke, og mener at det er da man lærer best. Og har man det ikke bra...
Differensiering i Refleks

Differensiering i Refleks

Hvordan kan læreverket Refleks hjelpe deg som lærer med å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev? Her er en...