Verdens toalettdag

Relevans har laget et undervisningsopplegg som fokuserer på FNs bærekraftsmål nummer 6: Rent vann og gode sanitærforhold og publiseres i forbindelse med Verdens toalettdag torsdag 19. november.

Visste du at 2,3 milliarder av jordas befolkning ikke har tilgang på akseptable sanitære forhold som toaletter eller latriner?

Torsdag 19. november markeres Verdens toalettdag. 

Dette er en av de nyeste FN-dagene, og setter fokus på det 6. bærekraftmålet som skal "...sikre alle mennesker tilgang til gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold innen 2030" (FN.no). Relevans har laget et undervisningsopplegg om hvorfor det er viktig å ha tilgang på gode sanitære forhold.

Dritt å ikke kunne en dritt om dritt

I arbeidet med dette temaet får elevene innsikt i hvilke konsekvenser som manglende sanitære forhold kan ha for den enkelte – og for et helt samfunn. Undervisningsopplegget inneholder korte filmsnutter, spørsmål til diskusjon og elevoppdrag til bruk i samfunnsfagundervisningen.

Undervisningsopplegget inneholder

  • aktuelle kompetansemål i samfunnsfag
  • filmsnutter
  • forslag til oppstartsaktivitet
  • diskusjonsoppgaver
  • utforskeroppdrag
  • fagtekst til elevene
  • forslag til aktuelle lenker

Vi har hatt en "do-prat" med noen elever på Frogner skole. Filmen kan brukes som en del av en oppstartsaktivitet, eller underveis i arbeidet med temaet. Bruk den gjerne også som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.