Verdens toalettdag

Relevans har laget et undervisningsopplegg som fokuserer på FNs bærekraftsmål nummer 6: Rent vann og gode sanitærforhold og publiseres i forbindelse med Verdens toalettdag torsdag 19. november.

Visste du at 2,3 milliarder av jordas befolkning ikke har tilgang på akseptable sanitære forhold som toaletter eller latriner?

Torsdag 19. november markeres Verdens toalettdag. 

Dette er en av de nyeste FN-dagene, og setter fokus på det 6. bærekraftmålet som skal "...sikre alle mennesker tilgang til gode sanitær-, hygiene- og toalettforhold innen 2030" (FN.no). Relevans har laget et undervisningsopplegg om hvorfor det er viktig å ha tilgang på gode sanitære forhold.

Dritt å ikke kunne en dritt om dritt

I arbeidet med dette temaet får elevene innsikt i hvilke konsekvenser som manglende sanitære forhold kan ha for den enkelte – og for et helt samfunn. Undervisningsopplegget inneholder korte filmsnutter, spørsmål til diskusjon og elevoppdrag til bruk i samfunnsfagundervisningen.

Undervisningsopplegget inneholder

 • aktuelle kompetansemål i samfunnsfag
 • filmsnutter
 • forslag til oppstartsaktivitet
 • diskusjonsoppgaver
 • utforskeroppdrag
 • fagtekst til elevene
 • forslag til aktuelle lenker

Kompetansemål

 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Kjerneelementer:

 • Bærekraftige samfunn
 • Samfunnskritisk tenking og sammenhenger
 • Undring og utforsking

Tverrfaglige tema:

 • Bærekraftig utvikling

Barn I Kloakk Nyhetsbrev (1)

Her kan du laste ned lærerveiledningen

Oppvarming

Inn i temaet

Denne delen skal vekke nysgjerrighet og engasjement hos elevene, samt gjenkalle forkunnskaper. Vi har hatt en do-prat med noen elever. Bruk filmene som en del av en oppstartsaktivitet, eller underveis i arbeidet med temaet. Bruk dem også gjerne som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.

Film 1: Hvor mange ganger går du på do i løpet av ett år?

Filmen kan vises helt i oppstarten av temaet, eller underveis i undervisningsopplegget. Refleksjonsspørsmål til elevene etter å ha sett filmen kan være:

 • Hvor mange ganger går elevene på do i løpet av ett år?  Gjør et overslag over hvor mange ganger de går på do i løpet av et år.
 • Hvorfor er det viktig med gode sanitære forhold (tilgang på rent vann, brukbare toaletter, kloakksystemer osv.)?
 • Hvordan tror du det er å ikke ha tilgang på rent vann og ordentlige toaletter?

Les mer om FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Her kan elevene lese mer om hva FNs bærekraftmål er. Om elevene går inn på bærekraftmål 6, så finner de god statistikk over dette området.

Går til FNs side

FN Flagget

Film 2: Hvorfor er det viktig med gode sanitære forhold?

Refleksjonsspørsmål til elevene etter å ha sett filmen kan være:
  
• Hvorfor er det viktig med gode sanitære forhold (tilgang på rent vann, brukbare toaletter, kloakksystemer osv.?
• Hvordan tror du det er å ikke ha tilgang på rent vann og ordentlige toaletter?

Del 2

Teksten "Dritt å ikke kunne en dritt om dritt" tar elevene med på et historisk tilbakeblikk på den tiden Norge ikke hadde gode sanitære systemer, samtidig som den forklarer noe av de samfunnsmessige betydningene av å ha tilgang på gode sanitæranlegg.

 • Elevene kan lese teksten alene, eller sammen. De kan notere/markere ord de er usikre på hva betyr. La dem undersøke og finne ordforklaringer.
 • Etter å ha jobbet med fagteksten og evt. andre kilder (som vi bl.a. foreslår under), kan elevene gjøre diskusjonsoppgaver eller utforskeroppdragene. Eller begge deler. 

Her kan du laste ned fagteksten til eleven

Diskusjonsoppgaver

 1. Hvorfor er toaletter viktig for folks verdighet, tror du?
 2. FNs bærekraftsmål nummer 6: Rent vann og gode sanitærforholdunderstreker at det spesielt må fokuseres på «behovene til jenter og kvinner samt personer i utsatte situasjoner». Hvorfor?
 3. Hva skal til for at alle mennesker i verden får tilgang til rent vann å vaske seg med og gode nok toaletter?

Her kan du laste ned utforskeroppdraget

Pit Latrines In Zambia

Bill Gates snakker om toaletter

Se denne Youtube-videoen med Bill Gates (varighet 2:17), og se hvordan teknologi kan være med å løse verdens sanitære utfordringer. 
"Bill Gates talks toilets" (tekstet på engelsk)

Tips til eksterne kilder

FN-sambandet, Verdens toalettdag: https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-toalettdag

Om FNs bærekraftsmål: https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

Haakon Thaulow (2016), Kristiania/Oslo og Oslofjorden – glimt fra en spennende avløpshistoriehttps://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2017/06/Thaulow.pdf

World Toilet Organization: http://worldtoilet.org/

Statistikk over tilgang til sanitæranlegg: https://www.fn.no/Statistikk/Sanitaeranlegg

Historien om vannet i Oslo: https://vannerliv.no/historien-om-vannet-i-oslo/#top