REPETER!

Hjelp til eksamen

Kompendieserien Repeter!
inneholder eksamensforberedende repetisjonsstoff og oppgaver.

Heftene inneholder:
- Lett tilgjengelig basiskunnskap
- Oppsummeringer
- Oppgaver og fasit
- Notatplass

Serien har nettressurser med utvidet fasit og testoppgaver.

Logg inn her

Studentmedsekk

Utgivelser i Repeter! serien