Sammen skaper vi gode læringsopplevelser

Det er mange måter å lære på. Noen lærer best når de får lov til å diskutere og samarbeide, andre lærer best når de har ro rundt seg og kan jobbe i fred. Med læremidler fra Gyldendal er det lett å legge til rette for varierte arbeidsformer i skolen.

Barnetrinnet

Gyldendal har et heldekkende innhold i fagene matematikk, norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag på trinn 1–7, både i form av lærebøker og digitale læremidler i Skolestudio.

I Salaby finner du også læringsressurser i de fleste fag. Gjennom ulike oppgaver, spill, filmer og temaopplegg gis elevene en engasjerende måte å lære fag på.

Les mer

Malin 2

Ungdomstrinnet

Gyldendal har i dag et rikt og heldekkende innhold i alle fag på trinn 8–10, både i form av lærebøker og digitale læremidler i Skolestudio.

Kjente læreverk som Kontekst, Enter og Maximum har blitt revidert, og vi tilbyr de helt nyskrevne læreverkene Element og Relevans i hhv naturfag og samfunnsfag. I tillegg er nå språkfagene fransk, tysk og spansk, alle praktisk-estetiske fag og KRLE tilgjengelige som heldigitale læreverk i Skolestudio.

Les mer

Asli 1

Videregående skole

Gyldendal tilbyr både helt nyskrevne og en rekke reviderte læreverk til LK20. Sjekk ut nyhetene Mønster, Apell, Pilot, E1, Edge, Kompass og Flyt.

I Skolestudio finner du både heldigitale læremidler og ressurser som støtter læreboka. Smart Bok, digitale lærebøker i alle fag, og Mønster Smart Øving, adaptiv mengdetrening i matematikk, finnes også i Skolestudio.

Les mer

Erik 1

Les mer om læring


Om kampanjen:

Målet med kampanjen er å bygge merkevaren Gyldendal gjennom å skape positive assosiasjoner til vår merkevare. Da er nødvendig å treffe bredt og ha god synlighet. Vi har derfor skapt et budskap uavhengig av fag, trinn eller læreverk og fokusert på det som er viktigst for alle: Elevens læring.

Vi ønsker at det etterlatte inntrykket skal være at Gyldendal gir muligheter til læring for alle, og at du som lærer kan variere metoder og nivå ut i fra dine elever. Det var viktig for oss å vise mangfold i utvalget av elever og situasjoner.

Kanalene vi bruker er sosiale medier og kjøpte annonseflater. Filmene kan også brukes som intro på webinarer eller som bakgrunn på konferanser.

 

Alle elevfilmene er laget i 5 sekunders og 15 sekunders versjoner:

Kjøpte annonser på Utdanningsnytt.no

IMG 9277

IMG 9282