Bli kjent

Pål Fredrik Børresen

Etter å ha blitt litt kjent med elevene og man har begynt å bygge relasjoner, la elevene bla igjennom Appell, se hva de kjenner fra før og hva som er nytt for dem. Snakk gjerne deretter med elevene om deres forventninger til norskfaget.  

Arbeid med fagstoffet: 

Begynn med kapittel 1 om kulturmøter i tekster. Det er sentralt og en god introduksjon til arbeidet med både skjønnlitteratur og sakprosa.  

Oppsummert: 

  1. Bygge relasjoner 
  2. Introdusere førlesning 
  3. Snakke om forventningene til faget
  4. Oppstart med kapittel 1 i Appell