Hold en appell!

Ida Longva, forfatter

Elevene jobber i grupper på 2-3.

1) Se Live Nelviks appell til Statoil på (https://tv.nrk.no/serie/live-redder-verden-litt/sesong/1/episode/5/avspiller, klipp 5 «Aksjon mot Statoil») og/eller les teksten på side 324 i Appell. La elevene diskutere oppgave 1-3 som hører til.

 

2) La deretter elevene jobbe med å samskrive en appell på maks fem punkter, inkludert innledning og avslutning, om et tema som du eller elevene velger. Bruk kurset på s. 170 som støtte.

 

3) Gruppene holder appellen for klassen. De kan velge å dele den opp eller velge en person som taler på vegne av gruppa.

 

4) Etter at alle gruppene har holdt appellen sin går gruppa tilbake og vurderer sin egen appell. Hva fungerte, og hva ville de ha gjort annerledes om de skulle ha holdt den en gang til? Skriv ned minst to punkter på hvert spørsmål.

Last ned oppdragskort til eleven her.

Appell Oppdragskort Til Skolestart Ida