Start året med SPRÅK

Jon Olav Sørhaug, forfatter

Start året med SPRÅK

I begynnelsen av et skoleår er det lurt å bruke tid på å bli bedre kjent med hverandre. Det gjelder jo særlig for VG1. Å utforske hvilke språk som fins i klasserommet, og hvilke språk elevenes navn kommer fra, kan være en morsom start på norskåret. 

  • Ta utgangspunkt i bildet og spørsmålene på side 108.
  • Bruk spørsmål 2 og 5 som bli-kjent-øvelse.
  • Gå videre og undersøk hvilke språk navnene på elevene i klassen kommer fra, og hva de betyr. Til dette må dere bruke en navneordbok (som mange lærere med egne barn har i bokhyllen) eller et navneleksikon på internett, f.eks. NamesAZ.com. 
  • La elevene jobbe i smågrupper med å undersøke hvor navnene kommer fra, og hva de betyr. 

Aktiviteten kan avsluttes med at læreren lager en statistikk over hvilke språk som har gitt flest navn til elevene i klassen.

Last ned oppdragskort.